Ker smo v uvodu naše spletne strani www.akumulator.si napisali, da smo podjetje, ki v Sloveniji lahko ponudi najbolj celovito ponudbo akumulatorjev in baterij izdelanih na osnovi svinca, čutimo obveznost, da o teh proizvodih tudi nekaj napišemo in postrežemo uporabnikom z osnovnimi razlagami.
Še posebno, ker dnevno dobivamo vprašanja kupcev, v zvezi s posameznimi akumulatorji, njihovem vzdrževanju, polnjenju in aplikacijami.

Razlage o akumulatorjih in baterijah, nimajo namena obnavljati akademskega znanja s tega področja, ampak naj služijo kot osnovni priročnik o akumulatorjih, k razjasnitvi pojmov ter kot pomoč pri izbiri najbolj ustreznega akumulatorja, glede na vaš namen uporabe.
Pri pripravi razlag o akumulatorjih, smo, poleg svojih izkušenj, naslonili še na objavljene in interne vire skupine EXIDE, ter javno dokumentacijo Yuase in Enersysa.

Veseli bomo vaših vprašanj in vam poskušali nanje čim bolj jasno in pravočasno odgovoriti.
Odgovore na vprašanja, ki se bodo ponavljali, bomo vključili v vsebino.
Imate še kakšno vprašanje za nas?

Zastavite nam ga! Z veseljem vam bomo nanj odgovorili!
Splošno o akumulatorjih
Kaj je akumulator?

Akumulator je naprava, ali lahko bi rekli kar posoda, ki shranjuje električno energijo v kemični obliki. Električno energijo sprošča v obliki enosmernega toka (DC).
Vsi tipi svinčevih akumulatorjev, imajo negativne in pozitivne elektrode (plošče),
ki so potopljene v elektrolitu, vse skupaj pa je položeno v polipropilenski zaboj.
Svinčevi akumulatorji so sekundarni, kar pomeni, da se lahko električno polnijo, potem, ko se izpraznijo. Primarne baterije so npr. alkalne baterije, ki so za enkratno uporabo – potem ko se izpraznijo, jih ni več mogoče napolniti.

Suho polnjeni akumulatorji, so akumulatorji, ki jih je proizvajalec že formiral (plošče so električno nabite, celice so napolnjene z elektrolitom), vendar je kislino po formiranju izlil. Suho polnjeni akumulatorji se uporabljajo pri prekomorskih transportih (da se zmanjša nevarnost izlitja kisline), ali pa v primerih, ko bodo akumulatorji dlje časa skladiščeni. Te vrste akumulatorji se lahko brez škode skladiščijo tudi od 2 do 3 let. Pred prodajo (uporabo), se suho polnjeni akumulatorji napolnijo s kislino, tako, da so po nekaj urah že primerni za uporabo. Primer suho polnjenih akumulatorjev, ki se še sedaj uporabljajo, so nekateri tipi akumulatorjev za motorna kolesa.Sestavni deli

Plošče, ki so narejene iz svinca, so bistveni sestavni del akumulatorja. Zaradi trdnosti, je svincu dodana manjša količina antimona ali kalcija. Elektrode so oblikovane v obliki mrežice, na katere se nanaša aktivna materija, ki je potrebna za kemični proces, na osnovi katerega se proizvaja električna energija v kemični obliki. V celici je navadno število negativnih plošč višje za eno ploščo.

Elektrolit je razredčena žveplena kislina, ki deluje kot osnova za prenos električnih ionov med pozitivnimi in negativnimi ploščami. Ta proces se odvija, ko se akumulator prazni ali polni. Med kemično reakcijo, ko se akumulator prazni, se proizvaja svinčev sulfat, ki se odlaga na ploščah.

Plošče so ovite v separatorje, ki preprečujejo stik med negativnimi in pozitivnimi ploščami, da ne pride do kratkega stika. Govorimo o t.i. polietilenskih žepkih. Separatorji, so pri sodobnih akumulatorjih, narejeni iz mikro poroznih polietilenov, kar omogoča, da lahko ioni prehajajo med ploščama. Prav tako morajo biti odporni na visoke temperature, ki se sproščajo med kemično reakcijo.

Določeno število pozitivnih plošč, ki so ovite v separatorje, daje skupaj z negativnimi ploščami, kapaciteto akumulatorja. Govorimo o stavku. Stavek ima 2,1 V napetost. Svinčevi akumulatorji, ki so namenjeni za avtomobile imajo običajno 12,6 V napetost, kjer je šest stavkov povezanih med seboj.

Zaboji akumulatorjev so narejeni iz polipropilena, ki je zadosti lahka in močna plastika. Plastika lahko kljubuje tresljajem, ki so lahko pri posameznih aplikacijah, zelo močni. Odporna je na kislino ter na tekočine, ki se navadno nahajajo v okolju, kjer je akumulator nameščen.Dimenzije (mm)

So pomemben podatek, ki ga je potrebno upoštevati zaradi vse manjšega prostora, ki je v vozilih namenjen akumulatorjem.
Podatki so vedno razvrščeni po naslednjem zaporedju: dolžina – širina – višina.
Podatki o dolžini in širini akumulatorjev, zajemajo tudi robove, če le-ti obstajajo.
Podatek o višini akumulatorja pa lahko zajema le višino akumulatorja ali pa tudi višino akumulatorjev, skupno s terminali za priključitev na uporabnika, ki so različnih izvedb (overall height).Terminali (polovi izvodi) in položaj polov

Oblika terminalov (plus in minus pol) evropskih proizvajalcev avtomobilov so standardizirani. Različne so oblike terminalov nekaterih ameriških proizvajalcev (Ford) in japonskih ter korejskih. Za uporabo akumulatorjev v teh vozilih, nudimo posebne adapterje.
Pri večini evropskih vozil je plus priključek akumulatorja, nameščen na desni strani, vendar obstajajo tudi izjeme. Položaj plus izvoda je še posebno pomemben pri akumulatorjih za motorna kolesa in športna vozila, kjer akumulatorja, ki ima drugače nameščene priključke, zaradi omejenega prostora, ne moremo uporabiti.Teža

Je lahko zelo pomemben podatek, saj že sam po sebi pove, še bolj pa v primerjavi s konkurenčnimi produkti, ali je nominalna kapaciteta akumulatorja, tudi dejanska kapaciteta.Kako deluje?

Akumulator deluje na principu galvanskega člena, ki ga sestavljata dve različni kovini, potopljeni v elektrolit.
Pozitivne plošče so narejene iz svinčevega oksida, negativne elektrode (plošče) pa so narejene iz svinca. Elektrolit, je razredčena žveplena kislina.
V stanju, ko se akumulator prazni, se iz elektrolita sprošča sulfat, ki se odlaga na plošče, elektrolit pa se pretvarja v vodo. Na ploščah se ustvari svinčev sulfat, zato je treba akumulator takoj napolniti. Ko je akumulator v izpraznjenem stanju, je občutljiv na nizke temperature, saj lahko voda zmrzne.
Med polnjenjem akumulatorja(ko se dodaja električna energija), se sulfat iz plošč, veže z vodo v žvepleno kislino.
Pri polnjenju se akumulator plini, nastaja kisik in vodik. Ta proces je lahko nevaren pri prenapolnjenosti (prekomernem polnjenju) akumulatorja, če se opravlja v zaprtem prostoru (eksplozivna zmes plinov).Napetost (V)

Sodobni starter akumulatorji v vozilih imajo skoraj brez izjem napetost 12,6 V. Kar pomeni, da je v akumulatorju zloženih 6 celic, z napetostjo po 2,1 V. Pred tem so imela vozila vgrajene akumulatorje z napetostjo 6,3 V. Nekateri avtomobili imajo tudi 24 V sistem, raziskave pa tečejo tudi v smer vpeljave 36 V sistema v sodobnih avtomobilih.Kapaciteta (Ah)

Kapaciteta akumulatorja kaže količino električne energije, ki je shranjena v akumulatorju in ki je izražena v Ah (amper urah), na časovno enoto. Podatek v Ah izraža količino električne energije v akumulatorju, s katero omogoča 1 urno praznjenje s tokom 1A, dokler akumulator ne doseže končne napetosti 1,75V po celici, oziroma 10,5 V za 12 V akumulator. Govorimo o kapaciteti, merjeni v 1 uri (C1).
Kapaciteta akumulatorjev se meri v različnih časovnih enotah, odvisno od namena aplikacije akumulatorja. Pri starter akumulatorjih se navadno uporablja kapaciteta, merjenja pri 20 urni praznitvi. Podatki podani npr. za 5 urno praznitev so nominalno nižji zato je pri primerjanju kapacitete akumulatorjev potrebno paziti, da primerjamo podatke o kapaciteti pri istem času praznjenja (C5h) ali (C20h).
Teoretično:
Primer1: 12V, 60 Ah akumulator, omogoča 20 ur praznitev s tokom 3 A, preden bo dosegel končno napetost 10,5V.
Primer2:
Če porabnik električne energije, troši 6 ur tok 8A, potrebujete akumulator z minimalno kapaciteto 48Ah. Potrebno je vedeti, da mora biti tak akumulator 100% napolnjen in da se bo vedno izpraznil 100%, kar mu skrajšuje življenjsko dobo.
Proizvajalci zato svetujejo uporabo akumulatorja z 2 kratno minimalno potrebno kapaciteto. V tem primeru se bo akumulator praznil le do 50%, kar bo drastično podaljšalo njegovo življenjsko dobo.
Kapaciteta akumulatorja se lahko poveča z nanašanjem aktivne snovi na mrežice, zato lahko akumulator tudi shrani več električne energije.Rezervna kapaciteta (RC)

Pomeni čas, v katerem je akumulator, po okvari alternatorja, še sposoben zagotavljati ustrezen električen tok porabnikom. Definicija pravi: koliko minut lahko akumulator sprošča tok 25 A, pri 27 stopinjah C, z napetostjo 10,5 V (velja za 12 V akumulator). Rezervna kapaciteta je zlasti pomembna pri aplikacijah stacionarnih akumulatorjev.Povezovanje akumulatorjev

Akumulatorje lahko medsebojno vežemo v seriji ali paralelno. Če se akumulatorji vezani v seriji, se napetost sešteva, kapaciteta sklopa pa ostaja enaka. Če se akumulatorji vežejo paralelno, pa se kapaciteta vezanih akumulatorjev sešteva, napetost sklopa pa ostaja enaka.
Povezovanje akumulatorjev je še posebno pomembno pri stacionarnih aplikacijah, kjer so potrebne večje kapacitete ali pa kjer je napetost sistema npr. 48V, 60V in več.Zagonski tok (A)

CCA (cold cranking amps) pomeni velikost zagonskega toka v A, ki jo zagotavlja akumulator v 30 sekundah praznjenja pri temperaturi -17,8 st C, ko akumulator doseže končno napetosti 1,2V po celici oziroma 7,2V za akumulator 12V . Čim višja je zagonska moč akumulatorja, tem lažji je zagon motorja.
To je posebno pomembno pri vozilih na diesel pogon, ter pri vozilih, ki so v območju nizkih temperatur. Akumulatorji za osebna vozila imajo od 300 A zagonskega toka naprej, nekateri akumulatorji s tubularno tehnologijo plošč, kljub majhni kapaciteti (50Ah) celo do 900 A (Exide MAXXIMA 900 DC). Akumulatorji večjih kapacitet npr. EXIDE AGM 90 (90Ah) dosega tudi 900 A in EXIDE HD 230Ah, celo 1.250 A. Vsi podatki kažejo CCA po EN normi.
Različni proizvajalci akumulatorjev, uporabljajo različne standarde, kot npr.:EN, DIN, SAE, JIS, ETN itd. Tako da moramo biti pri primerjanju velikosti zagonskega toka pri akumulatorjih pazljivi in primerjati podatke z enakimi standardi.
Opozarjamo tudi na proizvajalce, ki na nalepkah navajajo le podatke o CA(cranking amps), kjer so podatki neprimerljivo višji, saj so meritve opravljene pri 0 st. C in ne pri -17,8, ter na ta način posredno zavajajo kupce.Izbor akumulatorjev za posebne namene

Pri izboru akumulatorjev za posebne aplikacije, moramo vedeti katero lastnost akumulatorja prvenstveno rabimo, da bo najbolj zadostil tej uporabi. Ali rabimo akumulator z veliko kapaciteto ali visokim zagonskim tokom? Razmišljanje, ki temelji na nekdanjem pojmovanju in starih tehnologijah akumulatorjev - če želimo akumulator z visokim zagonskim tokom, moramo nabaviti akumulator z veliko kapaciteto, le še delno drži. Stare tehnologije akumulatorjev, so dejansko pogojevale kriterij: visok zagonski tok je možen le ob veliki kapaciteti akumulatorja. Rezultat novejših tehnologij, pa so tudi akumulatorji z skromno kapaciteto in z visokim zagonskim tokom. Primer takšnega akumulatorja je npr. Maxxima 900 ali Maxxima 900DC.

Akumulatorja imata kapaciteto od 45 do 50 Ah, zagonsko moč pa enako standardnemu akumulatorju z kapaciteto 135 Ah.

Klasičen primer takšnega zmotnega prepričanja so npr. akumulatorji za traktorje. Tipičen traktorski akumulator v Sloveniji je kapacitete 100Ah in 135Ah. Traktorji navadno niso opremljeni z množico elektro porabnikov, torej ne rabijo akumulatorjev z veliko kapaciteto. Rabijo pa akumulator za zanesljiv vžig, tudi v hladnem vremenu. V ta namen bo povsem zadostoval le 50 Ah akumulator, ki pa ima veliko zagonsko moč.

Poseben primer je z akumulatorji za vozila, ki imajo instalirane vitle in podobno. Takšno vozilo rabi akumulator z veliko zagonsko močjo, vendar tudi z zmožnostjo globokih praznitev. Kapaciteta akumulatorjev je v takšnih primerih manj pomembna. V tem primeru bo odgovarjal akumulator Maxxima 900DC ali Exide AGM 900.

Ta akumulator združuje v največji meri dve bistveni lastnosti: visok zagonski tok, veliko kapaciteto, glede na dimenzijo akumulatorja. Zmožnost globokih praznitev mu daje še dodatno raznoličnost uporabe.Polnjenje in praznjenje

Kako hitro bo akumulator oddajal električno energijo, je pred vsem odvisno od hitrosti reagiranja kisline v elektrolitu z aktivnim nanosom na mrežicah. Kislina najprej reagira na površinske dele plošč, šele kasneje pa prodira v notranjost. Zato je razumljivo, da bo praznjenje akumulatorja, pri tistih z debelejšimi ploščami počasnejše, kot pri tanjših. V vsakem primeru, pa akumulator oddaja energijo le postopoma. Startni akumulatorji, s tankimi ploščami, so narejeni tako, da oddajajo v čim krajšem času, čim večji tok. To je potrebno, za nemoten zagon motorja.
Ob polnjenju akumulatorja, mora elektrolit pronicati skozi plošče, voda pa odteka, hkrati pa se razgrajuje svinčev sulfat na ploščah. Opisan proces omejuje hitrost polnjenja akumulatorja. Pri polnjenju prihaja do občasnega uplinjanja, ko se voda kemično deli na vodik in kisik. To je vidno zlasti na koncu polnjenja, če uporabljen polnilec ne prilagaja polnilnega toka temperaturi akumulatorja. Polnjenje akumulatorja je težje, če je akumulator sulfatiziran, torej v primeru, če se je svinčev sulfat odložil na plošče v obliki kristalov.

Polnjenje in praznjenje akumulatorja
Električno polnjenje akumulatorjev

Električno polnjenje se izvede lahko po metodi Tri-stopenjskega polnjenja ali IUI3-metode, to polnjenje redno uporabljajo pri električnem polnjenju akumulatorjev rudniških lokomotiv. Pri tem polnjenju se skrajša čas polnjenja akumulatorja tako da ga polnimo z konstantnim tokom do napetosti plinjenja- (brbotavosti mehurčkov), ko počasi tok pade na dopustno končno vrednost.

Električno polnjenje se lahko izvede tudi po metodi Dvostopenjskega polnjenja ali IU-metoda, razlikuje se po tem da nima tretje stopnje. Uporablja se za paralelno polnjenje akumulatorjev.

Konec polnjenja akumulatorja nastop takrat ko je akumulator-baterija popolnoma napolnjen, gostota elektrolita in napetost akumulatorja pa ne naraščata več, vse celice akumulatorja pa enakomerno plinijo (brbotajo). Za odklop se uporabljajo lahko avtomatska stikala.

Načini polnjenja z ozirom na stopnjo izpraznjenosti akumulatorja. Pri polnjenju akumulatorja moramo biti pozorni v kakšnem stanju je glede načina uporabe. Izpraznjen akumulator je potrebno napolniti najkasneje v dveh dneh po izpraznjenju sicer pride do razvoja sulfatizacije. Pri akumulatorju ki ni popolnoma prazen, zadostuje polnjenje na vsake dva do tri tedne ali pa dnevno delno polnjenje do pričetka razvijanja plinov, tedensko pa moramo narediti tudi izravnalno polnjenje.
 • Pri akumulatorju, ki je izpraznjen pod 40% nazivne kapacitete, je potrebno dnevno polnjenje do plinjenja in enkrat tedensko izravnalno polnjenje.
 • Pri akumulatorju, ki je izpraznjen od 40% - 60% nazivne kapacitete, je potrebno dnevno polnjenje do plinjenja. Pri temperaturah pod 10 stopinj C, je potrebno akumulator napolniti vsak dan.
 • Napetost plinjenja nastopi pri dosegu napetost 2,4 do 2,45 V po celici, zaradi povečanja baterijske napetosti akumulatorja , se zmanjša sprejemljivost toka (I) in polnilni tok se ne uporablja več le za kemijsko presnovo, ampak se odvečna energija v akumulatorju spreminja v toploto, del energije pa se uporabi za elektrolizo vode, pri čemer se tvori pokalni plin, kar je nevarno ob slabem zračenju za nastanek eksplozije. Pri močnem plinjenju lahko tudi odpadajo delci aktivne mase na plus polu, kar zmanjša življenjsko dobo in kapaciteto akumulatorja. Masa, ki se pri tem useda na dno celic, pa lahko povzroči kratek stik med +/- ploščami v celici akumulatorja in ga uniči.
Vir: Wikipedija

Pri polnjenju GEL akumulatorjev upoštevajte navodila v poglavju: Opozorilo pri polnjenju Exide in Sonnenschein GEL akumulatorjev.Tri stopenjsko električno polnjenje akumulatorjev

Ker žal ne najdemo ustreznih izrazov v slovenščini, bomo uporabili angleške izraze. Se opravičujemo!

Bulk charge – je prva stopnja polnjenja, pri kateri se akumulator polni z veliko napetostjo, ki je lahko vse do 15V. Polnjenje traja dokler se akumulator ne napolni skoraj do 90%.

Absorption charge – polnjenje z napetostjo med 14,2V do 15,5V. Akumulator se polni z konstantno napetostjo, tok se počasi znižuje, ker se zaradi polnjenja povečuje notranja odpornost akumulatorja.

Float charge – zadnja, tretja stopnja polnjenja, ki se prične, ko se akumulator popolnoma električno napolni. Akumulator se v tej fazi polni z napetostjo 12,8V do 13,2V.

To fazo imenujemo tudi »trickle charge«, ki je dejansko vzdrževalno polnjenje akumulatorja, torej le toliko, da se vzdržuje polna napetost akumulatorja.Prekomerno polnjenje

Polnilni sistemi v sodobnih vozilih dovoljujejo le polnjenje z nizkim tokom, ko je akumulator napolnjen. Če je zaganjač v okvari, prihaja do polnjenja akumulatorja v velikim tokom, ves čas, ko vozilo deluje. To pa povzroča, da bo akumulator hitro izgubljal vodo, kot posledica tega pa je skrajšana življenjska doba akumulatorja zaradi okvare na pozitivnih ploščah.
Če ima zaganjač napetost pod 14,7 – 14,8 V pri normalni temperaturi, je to znak, da je sistem polnjenja v vozilu v okvari.
Temno rjava usedlina na dnu, kaže da je prišlo do prenapolnjenosti akumulatorja.
Zaradi okvar v sistemu polnjenja pri vozilih, prihaja sistem akumulatorjev brez vzdrževanja v svoje nasprotje: namesto da bi kupcu omogočil brezskrbno uporabo akumulatorja, kjer nivoja elektrolita ni potrebno preverjati, se akumulator kvari in izgublja svojo življenjsko dobo.
Še posebno občutljivi na prekomerno polnjenje so akumulatorji v tehnologiji AGM in GEL. Tu porabljene vode ni mogoče nadomestiti, zato prihaja zelo hitro do skrajšane življenjske dobe akumulatorjev. Ciklični akumulatorji z debelimi ploščami, so bolj odporni na prekomerno polnjenje, kot startni akumulatorji, ki imajo tanjše plošče.
Če VRLA baterije polnimo s konstantno napetostjo 0,7V nad predpisano, se bo življenjska doba akumulatorja skrajšala za 60%.Samo-praznjenje

Je pojav pri akumulatorjih in baterijah, ko se zaradi notranjih kemičnih reakcij, zmanjšuje shranjena električna energija, brez stika med elektrodami. Samo-praznjenje zmanjšuje uporabno dobo akumulatorja, ter povzroči, da ima akumulator manjšo kapaciteto, kot jo pričakujemo. Stopnja samo-praznitve so odvisne od temperature okolja, v kateri se akumulator nahaja, ter od tehnologije, v kateri je akumulator narejen. Z zvišano temperaturo, se stopnja samo-praznitev povečuje, ob nižji temperaturi, pa se stopnja znižuje. Pri akumulatorjih narejenih na osnovi svinca, mesečna stopnja praznjenja varira od 1% do 15%. Akumulatorji v AGM in gel izvedbi imajo nizko stopnjo samo-praznjenja, najvišjo pa imajo starter akumulatorji svinec/antimon. Stopnja samo-praznjenja je v veliki odvisnosti tudi od starosti baterij.
Akumulatorji Exide, Sonnenschein in MK v gel tehnologiji imajo izredno nizko stopnjo praznjenja, zato so primerni tudi za občasno uporabo, kot so solarni sistemi, navtika, avtodomi, itd. Exide proizvaja, edini v svetu, tip akumulatorja G-19 za motorna kolesa BMW v prvi vgradnji.Globoke praznitve

Sodobni polnilni sistemi v vozilih vzdržujejo visoko stopnjo napolnjenosti akumulatorja, v času, ko vozilo deluje. Vendar je v avtomobilu vse več električnih porabnikov, zato mora imeti akumulator ustrezno kapaciteto.
V času, ko vozilo ne deluje, se akumulator seveda ne polni. Akumulator se prazni, saj vzdržuje računalnik v vozilu, alarmni sistem, uro itd. Vsak od teh porabnikov sicer porablja malo električnega toka, vendar se poraba sešteva, če to traja dlje časa. Tako lahko pride do globoke praznitve akumulatorja.
Starter akumulatorji v avtih, so sicer narejeni tako, da so sposobni določenih ciklov praznitev in polnitev, vendar ne za namene, kjer prihaja do stalnih praznitve in polnjen. To je tudi najpomembnejši vzrok okvar starter akumulatorjev v garancijski dobi, zaradi neprimernih aplikacij akumulatorjev.
Stalne globoke praznitve starter akumulatorjev, povzročajo okvare, ker aktivna masa s pozitivnih plošč pada na dno akumulatorja, kar zmanjšuje sposobnost plošč za shranjevanje električne energije. Kapaciteta akumulatorja pada.
Številni temno rjavi delci, ki plavajo v elektrolitu, so znak, da je bil akumulator večkrat izpraznjen preko mere.Število ciklov

Akumulatorski ali baterijski cikel pomeni praznitev in ponovno električno polnjenje akumulatorja. Proizvajalci ne priporočajo da se akumulator 100% izprazni, saj se s tem njegova življenjska doba drastično skrajša, lahko pa pride tudi do deformacije plošč. Navajajo se različne globine praznitev in število ciklov pri teh praznitvah. Med seboj lahko primerjamo le podatke, ki navajajo enako globino praznitev (DOD - depth of discharge). Globina praznitve npr. 20 % pomeni, da je število ciklov opredeljeno ko akumulator izpraznimo za 20%, torej 80% kapacitete akumulatorja pri tem še ostaja.
Na te podatke je treba biti pozoren pri ocenjevanju kvalitete, cene in življenjske dobe akumulatorjev. Vsak akumulator ima določeno, omejeno število ciklov, s tem pa tudi življenjsko dobo. Življenjska doba akumulatorja, je v neposredni povezavi z globino praznitve akumulatorjev.Vpliv temperature na akumulator

Kapaciteta akumulatorja je odvisna od temperature okolja in se zmanjšuje s padcem temperature. To je tudi razlaga, zakaj vozila v mrzlem jutru ne morete več vžgati, prejšnji dan pa je bil vžig še povsem normalen. To velja zlasti za vozila, ki so garažirana na prostem ali hladnem prostoru, zato je treba v takih slučajih poskusiti z namestitvijo akumulatorja z večjo kapaciteto, če seveda prostor to dopušča.
Normalna kapaciteta akumulatorja, se meri pri 25 stopinjah C. Če je temperatura okolja okoli 0 stopinj, se kapaciteta akumulatorja zniža za 20 %, pri – 30 stopinjah že za 50 %. Nasprotno, pa bo kapaciteta akumulatorja pri 50 stopinjah C, povečana za 12 %.

Zato moramo uporabljati za akumulatorjev, ki so nameščeni v toplih prostorih ali na prostem, polnilce z funkcijo temperaturne kompenzacije. Kot smo navedli, se kapaciteta akumulatorja pri višjih temperaturah, zvišuje, toda življenjska doba se s tem skrajšuje. Življenjska doba akumulatorja se skrajšuje na polovico, če je akumulator stalno v temperaturnem območju, ki je za 10 stopinj višje od normalnega (25 stopinj C). To velja za vse akumulatorje narejene na osnovi svinca, ne glede na tehnologijo proizvodnje.Sulfatizacija

Ob praznjenju akumulatorja se sprošča svinčev sulfat, ki se s polnjenjem akumulatorja ponovno vrača v žvepleno kislino in svinec. Takšen je proces pri akumulatorju, ki je normalnem, zdravem stanju. Pri starih akumulatorjih, ali pri akumulatorjih, ki smo jih pustili za dlje časa v premalo napolnjenem stanju, svinčev sulfat kristalizira in se odlaga na elektrodah, kar zmanjšuje kapaciteto akumulatorja. Poleg tega je akumulator težje polniti, polnjenje traja dlje časa, sprošča se višja temperatura, korozija se povečuje. Proces imenujemo sulfatizacija.
Moderni več stopenjski polnilci, kot npr. polnilci firme Tecmate, kristale svinčevega sulfata ponovno razbije v svinec in žvepleno kislino, očisti površine elektrod in s tem poveča, že zgubljeno kapaciteto.
Do tega pojava prihaja, če se vozilo v glavnem uporablja le za priložnostne mestne vožnje, ali pa da se akumulator pred daljšo neaktivnostjo, popolnoma ne napolni. S pojavom sulfatizacije akumulatorjev se pogosto srečujejo lastniki motornih koles in navtiki, ki pred in med zimo ne poskrbijo za akumulator v zadostni meri. Akumulator se ne sme pustiti v stanju delne napolnjenosti, v času mirovanja vozila, pa se mora vsaj občasno električno dopolniti.Lažna kapaciteta akumulatorja

Je pogost pojav, ki se pokaže pri akumulatorjih, ki imajo zaradi sulfatizacije ali iz drugih vzrokov, poškodovane ali neuporabne akumulatorske plošče. Lažna kapaciteta se pokaže tudi pri akumulatorjih, ki so pri koncu svoje življenjske dobe. Ko akumulator električno napolnimo in nato pomerimo v voltmetrom, le-ta pokaže stanje napolnjenosti akumulatorja. Vendar se stanje napolnjenosti povsem spremeni, če ga izmerimo že čez nekaj ur, brez, da bi bil akumulator medtem obremenjen z porabniki. Akumulator ima zelo zmanjšano kapaciteto, ter je omejeno ali povsem neuporaben.

Zato je potrebno pri testiranju akumulator ne le popolnoma električno napolniti, ampak ga moramo potem pustiti za nekaj ur in ga ponovno testirati. Šele takšen test bo pokazal relevanten rezultat.

Namesto tega, lahko napolnjen akumulator za nekaj minut obremenimo z manjšim uporabnikom npr. avtomobilsko žarnico in spremljamo delovanje akumulatorja.

Pri testiranje akumulatorjev priporočamo upoštevanje tega nasveta ter uporabo testerjev Argus analyzers.Vzroki okvar oz. krajše življenje dobe

Proizvajalec akumulatorjev odgovarja za tovarniške napake. Te se pojavljajo zlasti kot kratek stik med celicami, poškodbe akumulatorjev in kontaktov ter izliv elekrolita. Te napake se pokažejo takoj ali pa v zelo kratkem času. Veliko napak,ki se odražajo v reklamacijah akumulatorjev, je posledica nepoznavanja ali malomarnosti pri skladiščenju in formiranju akumulatorjev. Ostali vzroki okvar pri uporabnikih so: Eden od pomembnih dejavnikov je, daljši čas nezadostno napolnjen akumulator. Akumulator se samo prazni,nastopi sulfatizacija, sulfat se nabira na ploščah. Sulfatizacija se prične tudi v primeru, če je raven elektrolita takšna, da ne pokriva plošč. S tem se bo aktivna površina plošč trajno zmanjšala, pa tudi kapaciteta akumulatorja.
Globoka praznjenja so prav nevarna za življenjsko dobo startnih akumulatorjev. Vsakič, ko pride do globokih praznitev, del aktivne mase iz plošč pade na dno akumulatorja, kar pomeni, da bo manj aktivne snovi na razpolago za kemično reakcije, masa na dnu pa bo slej kot prej povzročila kratek stik med ploščami.
Prenapolnjenost akumulatorja je prav tako pogubna za akumulator.
Do prenapolnjenosti prihaja zaradi neustreznih polnilcev, ki polnijo akumulator ne glede na stanje akumulatorja.
Če je akumulator stalno preobremenjen z električnimi porabniki, ga je potrebno s polnilcem, dodatno napolniti.
Najpogostejši vzroki okvar ali prekratke življenjske dobe startnih akumulatorjev so vročina (voda v akumulatorju izpari), prevelike vibracije (kratek stik med ploščami) in neustrezen polnilni sistem v avtu (premalo ali preveč polnjenja).
Več kot 80 % vseh težav, ki jih vozniki povezujejo s slabim akumulatorjem, izvira iz polnilnega sistema v vozilih. Zato je potrebno ob reklamaciji akumulatorja preveriti tudi polnilni sistem v vozilu.Nadomestitev startnega akumulatorju s cikličnim in obratno

Klasični ciklični akumulatorji imajo navadno manjšo zagonsko moč v primerjavi s startnimi, če primerjamo akumulatorje enake ali podobne kapacitete. Večina proizvajalcev pri cikličnih akumulatorjih sploh ne navaja zagonske moči. Startni akumulator lahko brez večje škode zamenjamo s cikličnim, le da moramo kot nadomestilo uporabiti cikličen akumulator z okoli 20 % višjo kapaciteto.

Obratna zamenjava: cikličen s startnim akumulatorjem, pa povzroči skrajšano življenjsko dobo akumulatorja.Razvrstitev po tehnologiji proizvodnje

1. akumulatorji s tekočim elektrolitom (flooded batteries), pri katerih je potrebno vzdrževanje, kar pomeni, da je treba nivo elektrolita v akumulatorju občasno kontrolirati in po potrebi dopolniti. Frekvenca kontrole nivoja elektrolita je odvisna od tehnologije v kateri je akumulator narejen(pri zlitini Pb/Sb pogosteje) ter od temperature okolja v kateri se akumulator nahaja. Če se akumulator polni prekomerno, pa bo seveda tudi poraba vode velika.

2. Valve regulated lead acid batteries (VRLA akumulatorji), kjer vzdrževanje ni potrebno. VRLA akumulatorji imajo posebno prirejen ventil, ki omogoča rekombinacijo plinov. Izhodni ventil se varnostno odpre le v primeru, ko se akumulator prekomerno električno polni, sicer bi prišlo do eksplozije.

Akumulator je pod pritiskom, kisik in vodik, ki sproščata, se v ventilu spajata v vodo, ki se vrača v akumulator. Zato je poraba voda v VRLA akumulatorjih izredno majhna.

V to skupino spadajo akumulatorji AGM in GEL, prav tako pa tudi akumulatorji s tekočim elektrolitom, ki imajo vgrajen poseben izhodni ventil. Primer VRLA akumulatorjev s tekočim elektrolitom so npr. akumulatorji Fulmen Formula Xtreme.

VRLA akumulatorje v vsakdanjem pogovornem jeziku pogosto imenujemo tudi »hermetične«, ali »suhe« akumulatorje ali v angleščini »SLA battery«. Izrazi niso točni, saj VRLA akumulatorji niso popolnoma zaprti iz omenjenih varnostnih razlogov, prav tako tudi niso suhi, saj je v njih elektrolit v tekočem, AGM ali GEL stanju.

Prednosti VRLA akumulatorjev so številne: vzdrževanje ni potrebno, ni izlitja kisline, namestiti je jih mogoče v različnih položajih, izparevanje vode je minimalno, zato jih je mogoče namestiti tudi v prostorih, kjer se nahajajo ljudje.

Slabost VRLA akumulatorjev je, da jih ne smemo odpirati in kontrolirati stanje elektrolita, težje se ugotavljajo tudi vzroki reklamacij.

Startni (avtomobilski) akumulatorji
Popolnoma novi akumulatorji dosežejo nominalno kapaciteto navadno šele po 10 do 30 polnjenih/praznjenjih. Kapaciteta novega akumulatorja je lahko tudi do 10 % manjša, kot deklarirana.

Najpomembnejši vzroki okvar

Po statistiki ADAC-a je okvara akumulatorja najpogostejši vzrok okvar vozil. Kar 30 % vseh posegov ADAC-a gre na račun akumulatorjev. Verjetno je situacija v Sloveniji podobna, vendar ustreznih podatkov ni na voljo.
Hiter zaključek, da so torej akumulatorji slabe kvalitete, je v veliki večini primerov napačen. Iz naše dolgoletne statistike, lahko povemo, da je pri prodaji akumulatorjev, ki jih nudimo, le 0,5 % upravičenih reklamacij, v primerjavi s številom prodanih akumulatorjev. Med upravičene reklamacije štejemo napake proizvajalca: okvare ki nastajajo zaradi napak proizvajalca (kratek stik med celicami, izlitje elektrolita, itd.).
Poprečna življenjska doba akumulatorja v Evropi je okoli 4 let.
Zakaj je akumulator tako pogosto vzrok okvar vozila, je odvisno od veliko dejavnikov, nekatere najpomembnejše bomo našteli.

Kateri so najpomembnejši vzroki okvar in zakaj akumulator vzdrži premalo časa? Kaj narediti?

1. najpomembnejši vzrok je vsakodnevna vožnja na kratke razdalje. Ko na tej kratki prevoženi poti, vključimo še električne porabnike (luči, radio, brisalci, air condition, itd.), se akumulator ne more napolniti. Elektrolit je skoncentriran na dnu akumulatorja, zgornja polovica plošč v akumulatorju, ne sodeluje v kemičnem procesu. Posledica je sulfatizacija akumulatorja, ta pa botruje prekratki življenjski dobi.
Predlog: akumulator je treba občasno električno dopolniti z polnilcem. Ena od možnih rešitev je tudi, da namestimo v vozilo solarni set, ki vzdržuje akumulator. Ali/in nabavimo akumulator ki ima ne le dobre startne sposobnosti, ampak tudi veliko rezervno kapaciteto. Akumulator, ki ima vse naštete lastnosti, je Fulmen Formula Xtreme.

2. le občasne vožnje z avtomobilom: Ko vozilo stoji, se akumulator samo prazni. Še tako majhni porabniki, kot je npr. ura, praznjenje še pospešujejo. Proces bo sčasoma povzročil sulfatizacijo akumulatorja.
Predlog: akumulator je treba v takih primerih vzdrževati z polnilcem. Opozarjamo vas na uporabo poceni polnilcev, brez ustreznega elektronskega krmiljenja. Uporaba takšnega polnilca, bo akumulator uničila.
Predlagamo uporabo vzdrževalca in polnilca AccuGard 1800.
Pred prvim polnjenjem akumulatorjev preberite opozorila v točki: Kako polnimo akumulator in na kaj moramo paziti?

3. okvare sistema polnjenja v avtomobilu: Zaradi okvar polnilnega sistema v vozilu, prihaja do prevelike ali premajhne napolnjenosti akumulatorja. Oboje povzroča prehitro »smrt« akumulatorja.
Predlog: pogostejši obiski na servisu, kjer bodo preverili tudi stanje sistema polnjenja. Mi pa vam predlagamo namestitev Battery bug ali Battery brain na akumulator, kar je prav gotovo bolj ekonomična rešitev in manj zamudna rešitev. Ena ali druga naprava vas bosta pravočasno opozorili na potreben pregled pri serviserju, takrat ko bo to potrebno.

4. ekstremne temperature okolja. Ob nizkih temperaturah, se zagonska moč akumulatorja zmanjša, motor pa potrebuje zaradi nižje viskoznosti olja, še višjo zagonsko moč. Če imamo nameščen akumulator z prenizko zagonsko močjo, ali pa če je akumulator zaradi staranja že zgubil bistven del svojih sposobnosti, motor ne bo vžgal.
Tudi pri visokih temperaturah, se pojavijo problemi. Če se temperatura okolja, kjer je akumulator nameščen dvigne od 25 stopinj na 35 stopinj C, se korozija pozitivnih mrežic in samo praznjenje akumulatorja, podvoji. Prav zaradi pogubnih vplivov temperature okolja na akumulator, proizvajalci avtomobilov vse pogosteje, akumulatorje zaščitijo z izoliranimi pokrovi in/ali pa jih nameščajo v kabino ali prtljažnik vozila, kjer so temperature nižje, kakor poleg motorja.
Predlog: če je le mogoče, avtomobil parkirati v garaži ali poleti v senci.

5. umazani, korodirani poli ter slabo pričvrščene kleme: Zaradi izpusta plinov iz akumulatorja, prekomernega polnjenja akumulatorja ter vplivov okolja, akumulatorske kleme in poli, sčasoma korodirajo. Električen krogotok se zaradi tega slabša, akumulator pa se ne polni zadostno.
Predlog: občasen pregled konektorjev in polov, ter čiščenje z jekleno krtačo ter raztopino jedilne sode. Če se boste odločili za nakup akumulatorjev Exide AGM 90 ali Fulmen Formula Xtreme, se s tem problemom ne bo treba ukvarjati.Na kaj moramo paziti pri izbiri akumulatorja!

1. Zagonski tok: Najpomembnejša funkcija akumulatorja v avtu, je startna funkcija. Akumulator mora v kratkem času oddati dovolj energije, da vžge motor. Na nalepki akumulatorjev je naveden zagonski tok merjen v A(CCA). CCA je zagonski tok, ki se meri pri – 17 stopinjah C, nekateri proizvajalci navajajo CA, kar pa je zagonski tok merjen pri 0 stopinjah in je zato neprimerljiv z CCA. Podatek merjen v CA je seveda bistveno višji, kot podatek v CCA. Ko primerjate zagonske moči akumulatorjev, pazite, da boste primerjali zagonske moči merjene po enaki normi (EN,DIN…).
Zagonski tok akumulatorja mora biti vsaj takšen ali višji, kot je bil pri originalnem akumulatorju. Izbira akumulatorja z višjim zagonskim tokom, ne bo napaka. Akumulator z visokim zagonskim tokom bo potreben zlasti pri avtomobilih na diesel gorivo, avtomobilih, ki niso garažirani, avtomobilih v hladnejših predelih.

2. Kapaciteta akumulatorja se meri v Ah. Kapaciteta akumulatorja mora biti vsaj takšna ali višja, kot je pri originalnem akumulatorju. Novejši modeli avtomobilov imajo vrsto električnih porabnikov, kar zahteva zadosti zmogljiv akumulator. Nadomestitev z akumulatorjem, ki ima večjo kapaciteto, ne more škoditi, pretiravanje pa zaradi navadno zelo omejenega prostora, tako ni mogoče.

3. Pri nakupu novega akumulatorja moramo paziti na dimenzije in položaj polov, sicer ga ne bo mogoče namestiti.

4. Tehnologija v kateri je akumulator narejen: Večina akumulatorjev namenjenih avtomobilom, je narejenih v tehnologiji Ca/Ca. Zaradi majhne porabe vode, akumulatorjev tega tipa, ni potrebno vzdrževati (ni potrebno dolivati destilirane vode).
Določeni tipi akumulatorjev so narejeni še v tehnologiji Pb/Sb, zato je poraba vode takšna, da je potrebno nivo elektrolita občasno kontrolirati in v primeru potrebe, dolivati destilirano vodo. V vozilih kjer je akumulator nameščen v kabini, je akumulator narejen v tehnologijah, kjer je izpust plinov minimalen. Nivoja destilirane vode ni treba kontrolirati in jo dolivati. Takšni tipi akumulatorjev so npr. Fulmen Formula Xtreme in Exide AGM 90.

5. Kupite akumulator, ki je »svež«, kar pomeni, da je narejen pred manj kot tremi meseci ali pa je po tem času ustrezno vzdrževan. Akumulator, ki leži dlje časa na zalogi, trgovec ali serviser pa zanj ne poskrbi z električnem dopolnjevanjem, se samo prazni. Posledica tega pa je postopna sulfatizacija in s tem skrajševanje življenjske dobe. Če kupite in takšen napol prazen akumulator takoj vgradite v avto, se akumulator ne bo do konca napolnil, zato bo njegova življenjska doba kratka.
Pri nas je velika večina akumulatorjev »svežih«, vsak akumulator pa pred prodajo še testiramo in z znakom QC označimo, da je ustrezno električno napolnjen.

6. Če boste morali zamenjati akumulator prej kot v treh letih, vam priporočamo, da ob zamenjavi akumulatorja pri serviserju preverite sistem električnega polnjenja v avtomobilu. Če je napaka v polnilnem sistemu, bo le-ta v kratkem času uničil tudi nov akumulator, kar se pogosto dogaja

7. Upoštevajte zakonodajo in varstvo okolja, ter stari akumulator oddajte trgovcu ali serviserju, kjer boste nabavili nov akumulator. Trgovci in serviserji, ki se ukvarjajo s prodajo akumulatorjev, morajo star akumulator prevzeti, ne glede na blagovno znamko. Akumulatorji se nato reciklirajo.Značilnosti

Startni akumulatorji so tipični akumulatorji, ki jih uporabljamo v avtomobilih in morajo zagotavljati zlasti korekten start motorja. Zato je pri njih zlasti pomembna zagonska moč (CCA). Proizvajalci teh akumulatorjev, zagotavljajo visoke zagonske moči, z dodajanjem plošč v akumulatorje, ki pa so tanjše, v primerjavi s tistimi, ki so v akumulatorjih, kjer se pričakuje sposobnost globokih praznitev. Startni akumulatorji se praznijo do 10 %, ter se takoj napolnijo. Za vžig motorja porabijo le 2 do 3 % svoje kapacitete. Sposobnost globokih praznitev pri avtomobilskih akumulatorjih ni pomembna, če se akumulatorji uporabljajo za to kar so namenjeni in če na vozilu ni prevelikega števila električnih porabnikov.

Primer takšnih akumulatorjev, kjer je visoka zagonska moč še posebno poudarjena, so akumulatorji Fulmen. Vendar so sodobni in dražji avtomobili opremljeni s čedalje več porabniki, kar pa zahteva od akumulatorja večje kapacitete.
Grupacija EXIDE, ki jo zastopamo, je v ta namen izdelala akumulatorsko vrsto Fulmen Formula Xtreme, ki združuje sposobnost velike zagonske moči in sposobnost vzdrževanja cele vrste električnih porabnikov.Akumulatorji s tekočim elektrolitom

Sodobnejši akumulatorji s tekočim elektrolitom, se razlikujejo po dodatku svincu, ki je antimon ali kalcij. Dodatek je potreben, da učvrsti mehke svinčeve elektrode.
Akumulatorji s tekočim elektrolitom, s tehnologijo svinec/kalcij ali kalcij/kalcij (obe elektrodi imata dodatek iz kalcija) imajo naslednje prednosti:
 • bolj so odporne na korozijo, izpust plinov zaradi prekomernega polnjenja je manjši, zaradi tega imajo daljšo življenjsko dobo
 • večjo zalogo elektrolita
 • večje zagonske moči
 • manjše stopnje samo-praznjenje kot akumulator z antimonom
 • manjša poraba vode, zato je akumulator z zmanjšanim vzdrževanjem ali brez vzdrževanja
V naši ponudbi imamo le starter akumulatorje s tekočim elektrolitom, s tehnologijo Ca/Ca. Celoten program akumulatorjev FULMEN in Dynamic, je deklariran kot akumulatorji brez vzdrževanja.Akumulatorji z zmanjšanim vzdrževanjem

Navedena definicija velja za akumulatorje, ki jih je proizvajalec deklariral na ta način, navadno so to hibridni akumulatorji (svinec/antimon). Stanje akumulatorja, ki je nameščen v vozilu, ki deluje v normalnih temperaturnih pogojih, je potrebno kontrolirati le občasno, npr. nekaj krat letno.
Vendar velja definicija akumulator z zmanjšanim vzdrževanjem (low maintenance) le v primerih in z opozorili, ki so navedeni pri uporabi akumulatorjev brez vzdrževanja.Akumulatorji brez vzdrževanja

Pri klasičnih akumulatorjih, so plošče narejene iz zmesi svinec-antimon. Antimon je dodan da učvrsti mehki svinec, vendar zaradi tega prihaja do velike porabe elektrolita. Antimon je pri sodobnih tipih akumulatorjev, zamenjan z kalcijevo zlitino, ki prav tako učvrsti mehki svinec, vendar ne prihaja več do takšne porabe elektrolita. Sedaj so na trgu prevladujoči akumulatorji Ca/Ca, ki so dejansko brez vzdrževanja, kar pomeni, da mu ni potrebno dodajati destilirane vode v času delovanja.
Opozoriti moramo, da to velja le v primerih, ko je akumulator uporabljen za namene, za katere je tudi narejen. Prav tako to ne velja v primerih, ko je akumulator večkrat prekomerno izpraznjen ali prekomerno napolnjen. V teh primerih prihaja do velike porabe vode in lahko se zgodi, da v akumulatorju sčasoma ne bo več zadosti elektrolita.
Na naštete omejitve pojma akumulator brez vzdrževanja (maintenance free) še posebno opozarjamo.Kako polnimo akumulator in na kaj moramo paziti?

Govorimo o polnjenju akumulatorjev z električnim tokom, ne z kislino. Obstajajo tudi »suho polnjeni akumulatorji«, ki jih je treba pred uporabo napolniti z kislino. Na slovenskem trgu tovrstnih akumulatorjev nismo zasledili.
Akumulatorji vsebujejo kislino, zato je potrebno pazljivo ravnanje, ko akumulator polnimo. Oči je treba vedno zavarovati z zaščitnimi očali ter nositi zaščitno obleko ter rokavice, da zavarujemo kožo pred poškodbami. To velja še posebno za akumulatorje, kjer je elektrolit v tekočem stanju. Akumulator polnimo vedno v prostoru, kjer je zagotovljen dovolj velik pretok zraka, zaradi plinov, ki nastajajo pri polnjenju. Kajenje v bližini ni dovoljeno. Akumulator v katerem je voda zmrznila, ne smemo polniti. Najprej povežimo polnilec z akumulatorjem, šele nato polnilec priključimo na napeljavo. Pazimo, da so poli polnilca, pravilno priključeni na akumulator. Natančno moramo slediti navodilom proizvajalca polnilca.Kako postopamo pri zamenjavi akumulatorja?

Preden pričnemo z zamenjavo akumulatorja v sodobnem avtomobilu, ki je poln električnih porabnikov in kjer igra spomin v računalniku pomembno vlogo, je treba zagotoviti dodaten vir električne energije. Čeprav večina vozil v Evropi uporablja 12 V sistem, je treba preveriti, če je temu tako, tudi v vašem avtomobilu. V nadaljevanju je prikazan postopek za 12 V sistem.
PRED zamenjavo akumulatorja, je treba zagotoviti dodaten vir električne energije, ki bo napajal računalnik med zamenjavo akumulatorja. V ta namen smo predvideli dodaten akumulator. Pred pričetkom, je treba izklopiti motor ter izključiti električne porabnike na vozilu. Pripravite komplet, tako kot je prikazan na skici in najprej povežite akumulatorjev pozitivni pol s terminalom na alternatorju.. Nato povežite minus pol akumulatorja, z mestom na avtomobilski šasiji, vendar tako, da NE bo možnosti dotika s plus priključkom.

Kako postopamo pri zamenjavi akumulatorja?

S tem smo zagotovili dodatno napajanje in lahko pričnemo z zamenjavo starega akumulatorja.
Najprej odstranimo kabel, ki je vezan na negativni pol, nato šele pozitiven. Nato terminala, na katera je zvezan akumulator, pazljivo očistimo, zlasti če so korodirana. Korodirani terminali pogosto povzročajo neustrezno polnjenje, to pa okvare akumulatorjev. Namestimo nov akumulator, ter nato priklopimo kable: najprej plus kabel, nato minus kabel. Skrbno pričvrstimo kable na pole akumulatorja.

Ciklični akumulatorji
S tekočim elektrolitom

Bistvo cikličnih akumulatorjev s tekočim elektrolitom je, da so plošče v akumulatorju odebeljene, v primerjavi s startnimi akumulatorji, kar omogoča cikličnost uporabe. Primer cikličnih akumulatorjev s tekočim elektrolitom so npr. akumulatorji Multicraft, PowerLine itd.
Akumulatorji, ki so namenjeni ciklični uporabi, morajo zdržati čim večje število ciklov in zagotavljajo konstanten tok, medtem, ko se akumulator prazni. Ciklične akumulatorje lahko uporabimo občasno tudi kot startne, le da mora biti njihova kapaciteta za okoli 20 % višja, kakor pri startnem akumulatorju, ki ga nadomešča. Npr. 72 Ah cikličen akumulator, lahko nadomesti občasno v funkciji startni akumulator z kapaciteto 60 Ah. Obratna uporaba – starter akumulator namesto cikličnega, ni priporočljiva, saj se bo življenjska doba akumulatorja zelo skrajšala. Proizvajalci nameščajo v ciklične akumulatorje debelejše plošče (okoli 3 mm) ter svinčene elektrode,ki niso porozne, temveč polne. Tipičen nameni uporabe takšnih akumulatorjev so: večinoma v navtiki, solarni sistemi, invalidski vozički, avtodomi itd. Primer takšnih akumulatorjev, so Exide AGM 90, Sonnenschein, MK akumulatorji itd.AGM tehnologija z steklenimi vlakni
(absorbent glass mat)


Spadajo med VRLA akumulatorje, kjer je elektrolit napojen na stekleni volni. Plošče so lahko ravne ali v spiralni izvedbi. Primer akumulatorja, v spiralni izvedbi, je akumulator Exide Maxxima 900 DC.
Plošče v akumulatorjih narejenih v AGM izvedbi, so narejene iz čistejšega svinca, kakor pri konvencionalnih akumulatorjih. Značilno za AGM akumulatorje je, da pri polnjenju in praznjenju prihaja do t.i. »rekombinacije« plinov – vodik in kisik, ki nastajata pri kemični reakciji, ne izhajata iz akumulatorja, ampak se ponovno spajata v vodo. Izguba vode je tako le največ do 1 %. Ta proces omogoča, da je AGM akumulator dejansko brez vzdrževanja.

AGM (absorbent glass mat)

Ker iz AGM akumulatorja, ne izhajajo pri normalnem polnjenju plini, se uporabljajo tudi pri vozilih, kjer je akumulator nameščen v notranjosti kabine.
Primer takšnega akumulatorja je Exide AGM 90, ki je namenjen za prvo vgradnjo v BMW vozila. Notranja upornost teh akumulatorjev je nižja, zato se akumulator tudi manj segreva pri polnjenju, stopnja samo-praznitve, pa je nižja kot pri konvencionalnih akumulatorjih. Če so nameščeni kot startni akumulatorji v kabini vozila, je njihova življenjska doba še daljša, saj je temperatura v kabini nižja, kakor ob običajni namestitvi pri motorju. Takšna namestitev že sama po sebi podaljša poprečno življenjsko dobo akumulatorja za 8 mescev.
AGM akumulatorji imajo posebno narejene izhodne ventile za izpust plinov, ki se odprejo, če se akumulator polni z visokim tokom (več kot 2,3 V na celico). V takšnem primeru pride tudi izpusta aktivne mase, zato se kapaciteta akumulatorja zmanjša.Prednosti in slabosti AGM akumulatorjev

Prednosti:
 • Popolnoma brez vzdrževanja. Vzdrževanje oz. dopolnjevanje akumulatorjev z tekočino ni dovoljeno in je nevarno. Kontrolo morebitne okvare prepustite strokovnjakom.
 • Izlitje elektrolita ni možno.
 • Nižja notranja upornost v primerjavi z konvencionalnimi akumulatorji
 • Ne povzročajo korozije na terminalih in kablih, zato je njihovo delovanje boljše.
 • Možna namestitev v vseh položajih, ne le v vertikalnem, kar omogoča večjo prilagodljivost in izrabo prostora, ki je na razpolago.
 • Možna namestitev v kabini vozila ali v delovnih prostorih, kjer se nahajajo ljudje.
 • Kompatibilnost z občutljivimi elektronskimi napravami in elementi.
 • Nizka stopnja plinjenja (razen v primerih prekomernega polnjenja)
 • Nizka stopnja samo praznjenja
 • Odlične kot startne in stacionarne aplikacije
 • Sprejmejo višje polnilne tokove kakor gel akumulatorji
 • Po merilih IATE so gel akumulatorji primerni za avionski transport. Proizvajalec si mora zagotoviti v ta namen ustrezen certifikat
Slabosti:
 • krajša življenjska doba v primerjavi z gel akumulatorji, pri aplikacijah z globokimi praznitvami
 • za polnjenje moramo uporabiti polnilce z avtomatičnim temperaturnim senzorjem in nastavljivim tokom polnjenja
 • izgube tekočine ni možno namestiti v primeru prekomernega polnjenja
 • polnilni tok je limitiran na 14,4 V do 14,6 V, da ne skrajšujemo življenjske dobe akumulatorjev.


Prednosti in slabosti GEL akumulatorjev

Gel akumulatorje razvrščamo v skupino VRLA (valve regulated lead acid) akumulatorjev.
Prednosti teh akumulatorjev so številne:
 • popolnoma brez vzdrževanja. Vzdrževanje, oz. dopolnjevanje akumulatorjev ni dovoljeno.
 • Po merilih IATE so gel akumulatorji primerni za avionski transport. Proizvajalec si mora zagotoviti v ta namen ustrezen certifikat. Gel akumulatorji, ki jih nudimo (Exide, MK, Sonnenschein, Vision) so vsi opremljeni z ustreznim certifikatom. To je pomembno zlasti za avionski transport akumulatorje za invalidske vozičke.
 • Ne povzročajo korozije na terminalih in kablih, zato je njihovo delovanje boljše.
 • Izlitje elektrolita ni možno, ker se nahaja v gelskem stanju
 • Nizka stopnja plinjenja (razen v primeru prekomernega polnjenja)
 • Možna namestitev v vseh pozicijah, ne le v vertikalni, kar omogoča večjo prilagodljivost in izrabo prostora, ki je na razpolago.
 • Možna namestitev v kabini vozila ali v delovnih prostorih, kjer se nahajajo ljudje.
 • Izredne zmožnosti globokih praznitev, brez škodljivih vplivov na življenjsko dobo akumulatorja.
 • Kompatibilnost z občutljivimi elektronskimi napravami in elementi.
 • Odpornost na tresljaje
 • Nizko mrzlišče
 • Nizka stopnja samo praznjenja
 • Izredno dolga življenjska doba
 • Nizek nabavni strošek, če ga merimo mesečno, zaradi pričakovano dolge življenjske dobe.
 • Nizki stroški merjeno na življenjski cikel
Slabosti:
 • višje cene ob nakupu
 • večja teža
 • vodo ni možno namestiti v primeru prekomernega polnjenja
 • za polnjenje moramo uporabiti polnilce z avtomatičnim temperaturnim senzorjem in nastavljivim tokom polnjenja
 • polnilni tok je limitiran na 13,8 V do 14,1 V, odvisno od temperature da ne skrajšujemo življenjske dobe akumulatorja
Prednosti in slabosti GEL akumulatorjev
Opozorilo pri polnjenju EXIDE in Sonnenschein GEL akumulatorjev

Za električno polnjenje GEL akumulatorjev uporabljajte le polnilce s karakterističnimi fazami polnjenja: IU or IU1, IU2.

Polnjenje z zunanjimi polnilci:
 • I faza z tokom med 10 in 30A/100Ah (priporočilo – 1/10 kapacitete akumulatorja. Akumulator s kapaciteto 100Ah npr. polnimo z 10A tokom).
 • U faza ali U1 faza (glavna faza polnjenja) s konstantno napetostjo med 14.1 in 14.4V
 • U2 faza (preostanek polnjenja) s konstantno napetostjo 13.8V
 • čas polnjenja pri fazah IU ali IU1 mora biti najmanj 12 ur, točka spremembe polnjenja U2 faze 12-16 ur
Polnjenje z generatorjem na plovilu ali vozilu:
 • z 12V sistemom 14.1 do 14.4V regulatorjem napetosti
 • s 24V sistemom 28.2 to 28.8V regulatorjem napetosti
 • Za solarne sisteme: 14.2V konstantno
Vzroki odpovedi:

Vzroki odpovedi akumulatorjev so pogosto v električnem sistemu v vozilu in jih lahko brez posebnih težav ugotovite ter odpravite sami. Če imate težave, preverite zlasti naslednje možne vzroke:
 • prenizka polnilna napetost na sponkah akumulatorja (pod 14,1V),
 • napaka na generatorju za razsvetljavo,
 • previsoka polnilna napetost (nad 14,4V) zaradi napake na regulatorju napetosti
  (previsoka polnilna napetost lahko uniči akumulator)
 • ohlapni pogonski jermeni
 • oksidirane ali zrahljane priključne sponke
 • odpoved preklopnega releja katerega od električnih porabnikov
 • kratek stik v električnem sistemu vozila
 • uhajajoči tokovi v električnem sistemu vozila
Za oceno stanja akumulatorja vam priporočamo meritev napetosti pri odprtem tokokrogu, opisano na naslednji strani.

Meritev napetosti pri odprtem tokokrogu je preprost in učinkovit način preverjanja stanja akumulatorja. »OCV« je napetost napolnjenega akumulatorja v mirujočem stanju, tj. brez kakršnega koli dovoda ali odvoda električnega toka. Za tako meritev ima vsaka počitniška prikolica ali čoln praviloma vgrajen voltmeter. Če voltmeter ni vgrajen, lahko v trgovini z elektromaterialom po zmerni ceni nabavite zunanji instrument.

Meritev opravite najmanj 24 ur po zadnjem polnjenju akumulatorja. V teh 24 urah akumulator tudi ne sme biti obremenjen, tj. ne sme oddajati električnega toka.

Pri akumulatorjih za profesionalno rabo, npr. za avtobuse za javni prevoz, veljajo najstrožji standardi zanesljivosti in gospodarnosti. Da bo GEL akumulator ves čas pravilno napolnjen, vam priporočamo, da ga dopolnite najmanj enkrat na teden.

Za akumulatorje za opremo za prosti čas in šport veljajo naslednja priporočila:
 • Na začetku potovanja naj bo akumulator vedno poln.
 • Med dopustom izkoristite vsako priložnost za ponovno polnjenje akumulatorja prek vgrajenega sistema za polnjenje akumulatorja.
 • Po zaključku potovanja akumulator nujno polnite prek vgrajenega sistema za polnjenje vsaj 12 ur, saj se akumulator praviloma ne napolni niti med daljšo uporabo med vožnjo (npr. med vožnjo domov).
 • Pred daljšim obdobjem mirovanja, npr. pred zimo, akumulator spet polnite vsaj 12 ur. Nato odklopite priključno sponko s pozitivnega pola.
Zunanje polnjenje:

Pri polnjenju z neustreznim polnilcem, npr. s takim, ki se samodejno izklopi, ko polnilna napetost doseže vrednost

14,1 – 14,4 V, pride do močne sulfatizacije plošč akumulatorja in s tem do oslabitve kapacitete akumulatorja.

Pravilen postopek polnjenja:

Karakteristična krivulja IU oziroma IUoU1, tj. faze »I« pri spodnji desetini kapacitete akumulatorja kot polnilni tok (npr. 8A pri G 80).

Ko polnilna napetost doseže vrednost 14,1 – 14,4V, preklopite v fazo »U« (glavno polnilno fazo). Skupni čas polnjenja mora znašati vsaj 12 ur, tudi če je bil akumulator le rahlo izpraznjen. Po tem lahko izklopite polnjenje (= karakteristična krivulja IU) oziroma preklopite v fazo dopolnjevanja (IUoU1).

Navedene napetosti veljajo za 12-voltni električni sistem vozila. Pri 24V sistemu veljajo dvojne vrednosti.

Vzdrževanje

Občasno je treba preveriti, če so poli akumulatorja čisti in čvrsto priviti. Pokrovčkov celic se ne sme odpirati in dodajati destilirane vode. Akumulator se mora napolniti, ko napetost pade na 12,3V (50% kapacitete). Če vozilo ali plovilo dlje časa ni v uporabi, je treba akumulator odklopiti (odviti akumulatorski klemi).Kaj izbrati: GEL ali AGM akumulator?

Univerzalnega odgovora seveda ni. Izbira je odvisna od aplikacije za katero kupujete akumulator ter od denarja, ki ste ga namenili za nakup. Vendar menimo, da vam zgornji pregled lahko bistveno pomaga pri odločitvi o nakupu akumulatorja.

Akumulatorji v navtiki (plovila)
Opozorila
 • Startnega (avtomobilskega) akumulatorja, ne uporabljajte kot porabniški akumulator, ker ni namenjen ciklični uporabi.
 • Če je potrebno enega od akumulatorjev, ki so med seboj vezani, zamenjati, morate zamenjati vse, sicer bodo preostali stari akumulatorji v kratkem času »uničili« novega.
 • Akumulatorji, ki so med seboj vezani, morajo imeti enako kapaciteto, narejeni v enaki tehnologiji ter istega proizvajalca
 • Akumulatorji, ki so nameščeni v kabini, kjer bivate, morajo biti v AGM ali GEL tehnologiji, zaradi izpusta plinov pri polnjenju akumulatorjev. Plini so zdravju škodljivi, zmes plinov pa je lahko eksplozivna.
 • Izberete polnilec, ki ima večstopenjsko polnjenje in možnost polnjenja dveh akumulatorjev hkrati. Hitrih polnilcev ne priporočamo za polnjenje cikličnih akumulatorjev.
 • Pri uporabi GEL akumulatorjev, morate pri polnjenju dosledno upoštevati navodila proizvajalca akumulatorjev ( napetost polnjenja je nižja, kot pri polnjenju ostalih tipov akumulatorjev). Zato je tudi čas polnjenja daljši.
 • Akumulatorje ne puščajte v izpraznjenem stanju. Poskrbite za polnjenje in vzdrževanje akumulatorjev tudi v času vaše odsotnosti. Akumulatorje lahko, če je to mogoče, vzdržuje ustrezen polnilec, ali sončni paneli. S tem boste bistveno podaljšali življenjsko dobo akumulatorjev.
 • Korozija na terminalih in konektorjih akumulatorjev, zmanjšuje startno moč in kapaciteto, polnjenje je težje. Terminale in konektorje redno čistite z jekleno krtačo in mešanico voda-jedilna soda. Uporabljajte OJOP konektorje
 • Testirajte stanje akumulatorjev. Merjenje le napetosti akumulatorjev, je nezadostno.Za enostavno in stalno spremljanje stanja akumulatorjev, uporabite Battery bug, ki spremlja cikličnost in tudi preostalo življenjsko dobo akumulatorja.


Kakšen akumulator izbrati za uporabo v navtiki?

Na izbiro najbolj ustreznega akumulatorjev za vašo uporabo v plovilu, vplivajo številni dejavniki, med katerimi so najbolj pomembni naslednji:
1. Kako pogosto boste uporabljali akumulator?
Na odločitev o izbiri akumulatorja, bo bistveno vplivalo število ciklov, ki jih akumulator lahko ponudi, glede na vaše potrebe. Če uporabljate plovilo veliko dni na leto, boste verjetno izbrali akumulator z veliko cikli in obratno. Nekoliko poenostavljeno lahko rečemo, da pomeni število ciklov, pričakovano življenjsko dobo akumulatorja, ob upoštevanju globine praznitve akumulatorja (DoD). Priporoča se praznjenje akumulatorjev le do 50 %, tabela pa kaže, po mednarodnem standardu IEC 254 – 1, kakšno je pričakovano število ciklov ob 75 % praznjenju (izjeme so startni akumulatorji, kjer je praznjenje merjeno le do 20 %).

2. Kakšno kapaciteto akumulatorja boste izbrali?
Izbira ustrezne kapacitete akumulatorja, je izredno pomembna in je odvisna od avtonomije, ki jo želite. Daljša je zahtevana avtonomija, večjo kapaciteto akumulatorjev boste morali nabaviti. Namestitev akumulatorja z prenizko kapaciteto pomeni, da ne bomo mogli pokriti vseh potreb, ali pa vsaj ne ves čas, ko delovanje električnih porabnikov potrebujemo.
Akumulatorji s preveliko kapaciteto, pa se ne bodo polnili v zadostni meri, kar bo povzročilo sulfatizacijo in s tem skrajšanje življenjske dobe.
Glede na število, moč in čas rabe električnih porabnikov na plovilu, boste izbrali ustrezno kapaciteto akumulatorja. Seveda pa je treba računati tudi na globino praznitev akumulatorjev ter izgube, ki nastajajo.
Če potrebujete pri izračunih potrebne kapacitete našo pomoč, nas kontaktirajte na elektronski naslov: prodaja@velog.si, ali telefon 041 675 090.

3. Kakšno stopnjo varnosti pričakujete oz. kje je akumulator nameščen?
Možnost izlitja elektrolita, vam daje en odgovor na to vprašanje. Drugi odgovor pa daje tehnologija v kateri je akumulator narejen. Pri STS, AGM in GEL tehnologiji, je stopnja izpustov plinov zelo nizka, zato je akumulator možno namestiti tudi v zaprte prostore (vendar ne v zaprte zaboje!)

4. Stopnja vzdrževanja akumulatorja?
Če želite imeti akumulator brez vzdrževanja (brez dolivanja vode in kontrole nivoja elektrolita), boste izbrali akumulator tehnologije STS, AGM ali GEL.

5. Če želite kontrolirati nivo napetosti akumulatorja, brez dodatnih instrumentov, boste izbrali akumulator, ki ima indikator napetosti (magično oko).

6. Akumulatorje izberite glede na razpoložljiv prostor na plovilu!

7. In ne nazadnje – koliko ste pripravljeni odšteti za nabavo novega akumulatorja?

Kot pomoč pri izbiri, vam ponujamo tabelo, v kateri so razvrščeni tipi akumulatorjev, ki jih nudimo, z kratkim opisom naštetih značilnosti. Na podlagi tega pregleda se boste lažje odločili za izbiro ustreznega akumulatorja.

Preglednica:

blagovna znamka število ciklov (standard IEC 254-1) globina praznitve (DoD) vzdrževanje možnost izlitja elektrolita indikator napetosti cenovni indeks
DYNAMIC
EXIDE HD, SHD
20 20% DA DA NE 100
125
FULMEN Formula Xtreme 50 20% NE NE DA 135
Powerline
Exide Multicraft
150
300
75% DA DA NE 115
155
Exide AGM 90
Maxxima 900DC
300
450
75% NE NE DA 190
440
EXIDE AGM STR
VISION AGM
300
450
75% NE NE NE 180
225
Exide Classic FT 900 75% DA DA NE 335
EXIDE GEL
SONNENSCHEIN GEL
450
700
75% NE NE NE 265
380

Cenovni indeks kaže seveda le grobo oceno cenovnih razmerij med posameznimi tipi akumulatorjev. Zasnovan je na primerjavi cen akumulatorjev s kapaciteto 100 Ah, ali pa z interpolacijo cen, če posameznega tipa s kapaciteto 100 Ah ni na razpolago.
Primerjave so narejene na ceno startnega akumulatorja Dynamic 100 Ah.
Pri akumulatorju Maxxima DC900 smo zaradi primerjave, upoštevali 2 kosa (kapaciteta je sicer 50 Ah).Kako ugotovimo stanje napolnjenosti cikličnega akumulatorja?

Pri akumulatorjih s tekočim elektrolitom, najlažje ugotovimo v kakšnem stanju je, z hidrometrom, ki pokaže specifično gostoto elektrolita. Napolnjena ciklična baterija ima specifično gostoto 1,265 ali več. Pri tem je treba opozoriti, da ta podatek velja za meritev narejeno pri 27 stopinjah C. Druga možnost, je ugotavljanje stanja z voltmetrom. Če voltmeter pokaže 12,6 V ali več, pomeni, da je akumulator popolnoma napolnjen. Dobljen podatek lahko odstopa od pravega, v primeru, če smo testiranje opravili večkrat in se je akumulator zaradi tega delno spraznil, ali pa če je bilo polnjenje akumulatorja izvedeno v zadnjih 24 urah. V tem primeru bo prikazan podatek o napetosti višji, kot je dejanski. Gre za t.i. »površinsko napetost«. Akumulatorje v tehnologiji AGM ali GEL, seveda ne moremo testirati z hidrometrom, saj ventilov ne smemo odpirati. V teh primerih pride v poštev le voltmeter ter 24 urni »počitek« akumulatorja pred testom.

Stanje napolnjenosti akumulatorja glede na izmerjeno napetost in tehnologijo:
Tekoči elektrolit: 12,6 V (100 %), 12,4 V(75 %), 12,2 V (50 %), 12,0 V (25 %), 11,7 V (0 %)
AGM in GEL: 12,8 V(100 %), 12,6 V (75 %), 12,4 V(50 %), 12,0 V(25 %), 11,8 V (0 %)Kako dolgo nam bo cikličen akumulator služil?

Odgovor je povezan zlasti z dvema dejavnikoma: kako pogosto je v uporabi in kako ga vzdržujemo, vključno s polnjenjem. Cikli akumulatorja so definirani za posamezen proizvod, en cikel pomeni popolno praznitev in polnitev. Če boste akumulator puščali ne napolnjen, potem ko ste ga izpraznili, se bo njegova življenjska doba skrajšala. Če ga ne boste polnili z ustreznim polnilcem, bo usoda enaka. Če ga ne boste popolnoma napolnili pred daljšim mirovanjem, bo kapaciteta padla, pričel bo sulfatizirati. Pred daljšo neuporabo akumulatorja, priporočamo da akumulator priklopite na večstopenjski polnilec, ki ima vzdrževalno funkcijo.Kateri je najboljši način za polnjenje cikličnega akumulatorja?

Kapaciteta akumulatorja, pogojuje tudi moč polnilca. Navadno računamo, da mora imeti polnilec okoli 10 % moči, glede na kapaciteto akumulatorja. Torej, akumulator, ki ima 100 Ah kapacitete, moramo polniti s polnilcem, ki ima moč 10 A. Če ima polnilec manjšo moč, bo akumulator prav tako napolnil, le dlje časa bo potreboval.
Pred začetkom polnjenja, preverite stanje akumulatorja, z hidrometrom ali voltmetrom. Če je akumulator s tekočim elektrolitom, preverite stanje elektrolita in po potrebi tekočino, ki je namenjena za dolivanje (destilirana voda).
Na trgu je množica polnilcev. Predlagamo, da izberete polnilec, ki ima večstopenjsko polnjenje in pa možnost polnjenja dveh akumulatorjev naenkrat. Iz našega programa, vam lahko ponudimo polnilec Accumate PRO 12/24, ki ima možnost nastavitve napetosti 12 ali 24 V.
Po polnjenju ponovno preverite, če je akumulator dejansko 100 % napolnjen.
Še opozorila: izpraznjen akumulator pričnite polniti najkasneje v 24 urah. Ne prenapolnite akumulatorja, sicer mu boste skrajšali življenjsko dobo, terminali bodo korodirali. Ne uporabljajte hitrih polnilcev pri polnjenju cikličnih akumulatorjev.

Akumulatorji za caravaning (avtodomi, kampiranje...)
Kakšen akumulator izbrati?

Starter akumulatorji, ki jih uporabljamo v avtomobilih, sprostijo v kratkem času močan tok, ki zažene motor. V tem času se starter akumulator sprazni za okoli 5 %, alternator pa to izgubo hitro nadomesti.
Za uporabo v caravaningu pa potrebujemo akumulator, ki bo dlje časa oddajal konstanten tok, ki bo oskrboval električne porabnike. Med tem časom se akumulator prazni. Akumulator mora imeti torej ciklične lastnosti – čim večjo sposobnost praznitev in polnitev. Seveda pa akumulator ne smemo do konca sprazniti, sicer bomo njegovo življenjsko dobo zelo skrajšali. Praznitev do 50 % kapacitete je dopustna,
Za uporabo v caravaningu, so primerne naslednje tehnologije akumulatorjev:
 • pol trakcijski akumulatorji
 • AGM akumulatorji
 • GEL akumulatorji
Katerega od naštetih tehnologij in kakšno kapaciteto akumulatorja boste izbrali, je odvisno od več dejavnikov:
 • a. Čas uporabe?
  Čim več akumulator uporabljamo, večje število razpoložljivih ciklov naj bi imel.
 • b. Kakšen je razpoložljiv prostor za namestitev?
  Dimenzije akumulatorja pogosto določajo tip izbranega akumulatorja
 • c. Kje je akumulator nameščen?
  Akumulator ki je nameščen v notranjih prostorih, naj oddaja čim manj plinov. V teh primerih pride v poštev le akumulator narejen v AGM ali GEL tehnologiji. Akumulator, ki je instaliran izven bivalnega prostora, je lahko tudi pol trakcijski.
 • d. Kakšno kapaciteto naj bi imel akumulator?
  Akumulatorji v caravaningu imajo običajno kapaciteto od 70 Ah do 130 Ah. Kapaciteta je seveda odvisna predvsem od porabe električne energije med enim in drugim polnjenjem.
 • e. Izbor akumulatorja je seveda odvisen tudi od denarja, ki ga bomo namenili v ta namen.


Kako izračunati potrebno kapaciteto akumulatorja?

Moč električnih porabnikov je izražena v W, podatek je označen na porabnikih ali navodilih, ki smo jih prejeli ob nakupu. Upoštevati je treba poprečen čas delovanja vsakega porabnika, v obdobju med dvema polnjenjema akumulatorja. Ker se akumulator ne sme v popolnosti izprazniti, je treba pri kalkulaciji računati tudi globine praznitev, ter poprečne izgube, ki se pojavijo.

Če potrebujete pri izračunih potrebne kapacitete našo pomoč, nas kontaktirajte na elektronski naslov: prodaja@velog.si, ali telefon 041 675 090.

Akumulatorji za off road
Značilnosti

Akumulatorji za off road morajo ustrezati zlasti naslednjim zahtevam:
 • visok zagonski tok,
 • ustrezna rezervna kapaciteta,
 • konstrukcija mora biti okrepljena proti tresljajem,
 • AGM tehnologija (všteta tudi spiralna ali orbital izvedba).
Iz naše ponudbe lahko priporočimo zlasti dva tipa akumulatorjev, ki popolnoma ustrezata zahtevam, ki smo jih navedli. To je akumulator Exide Maxxima 900DC in Exide AGM90.

Zaradi dodatnih zahtev v off road aplikacijah, pogosto le en akumulator ne zadošča, zato se navadno dodaja še enega.

Seveda pa je treba v takšnem primeru vgraditi tudi ustrezno močan alternator (100A), ki bo omogočil potrebno napolnjenost obeh akumulatorjev.

V pogojih, kjer je off road vozilo prepuščeno samo sebi, je treba paziti, da ne pride do popolnega izpraznjenosti startnega akumulatorja. Naprava »multi battery isolator« bo to preprečila,ima pa še nekaj drugih prednosti, zato jo je zelo koristno vgraditi.

Akumulatorji za motorna kolesa in športna vozila
Kateri tipi akumulatorjev so namenjeni za motorna kolesa?

Proizvajalci akumulatorjev za motorna kolesa, sedaj proizvajajo akumulatorje že v 4 različnih tehnologijah: akumulatorji z vzdrževanjem, kjer je potrebno akumulator pred uporabo še formirati. Zaradi predpisov v zvezi z ekologijo, čedalje več proizvajalcev opušča ponudbo akumulatorjev s priloženo žvepleno kislino, tako, da jo je treba kupovati posebej, v specializiranih trgovinah ali pri serviserjih. Te akumulatorje, se po formiranju ne sme takoj uporabiti, počakati morajo določen čas, da se kemična reakcija normalizira. Nivo elektrolita pri tej vrsti akumulatorjev je treba kontrolirati, da ne pride do okvar. Naslednji tip akumulatorjev, so tip BS. Akumulatorji imajo priložen elektrolit, ki potem, ko ga vlijemo v akumulator, koagulira. Po formiranju je akumulator brez vzdrževanja, elektrolit se ne sme dodajati.

Novejši tipi motornih koles, imajo akumulatorje tip MF (maintenance free). Gre dejansko za tehnologijo AGM, ki je prisotna tudi pri drugih vrstah aplikacij in ki bazira na elektrolitu, ki je vezan na stekleno volno. MF akumulatorji so brez vzdrževanja, elektrolit se ne sme dolivati, namestiti ga je mogoče tudi v drugih, ne le vertikalnem položaju, saj se kislina ne more izliti. Posebno pomembno pri akumulatorjih tipa MF je, da mora biti pred uporabo popolnoma električno napolnjen. Pogosti vzroki reklamacij akumulatorjev MF, so bili zaradi nepoznavanja tehnologije s strani prodajalcev in kupcev. Proizvajalci akumulatorjev za motorna kolesa, so v zadnjih letih dali na trg nov tip akumulatorjev – tip YTZ. Akumulatorji YTZ so tovarniško napolnjeni in imajo dosti nižjo stopnjo samo-praznitve, zato so tudi reklamacije mnogo redkejše. Na trgu ponujajo tudi akumulatorje za motorna kolesa v GEL izvedbi. Prednost tega akumulatorja je zlasti v zmanjšanem samo-praznjenju pri trgovcih in serviserjih. Edini akumulator v pravi gel izvedbi, ki je trenutno na tržišču, je Exide-ov G19, 19 Ah akumulator za BMW motorna kolesa. BMW ga uporablja v prvi vgradnji, kar zagotavlja dejansko kakovost.
Smo ena od redkih firm v Sloveniji, ki ponuja po ekonomičnih cenah akumulatorje za motorna kolesa v vseh tehnologijah,vključno z GEL. Blagovna znamka MIGM predstavlja ekonomično izvedbo, Exide pa celovito ponudbo zlasti pri akumulatorjih z vzdrževanjem in tip BS.»Keep alive memory« in praznjenje akumulatorja

Spomniti se moramo, da so določeni instrumenti na motornih kolesih (ura, radio itd.), čeprav so izključeni, dejansko stalno priključeni na akumulator, da obdržijo »keep alive memory«. Akumulator se že tako sam po sebi samo-prazni, skupaj s to funkcijo, pa se akumulator, ki se ne polni, izprazni v dveh tednih do polovice.Ali lahko namestite akumulator z večjo kapaciteto?

Vozniki motornih koles morajo upoštevati navodila proizvajalca, pri izbiri akumulatorjev. Kapaciteta akumulatorja nikakor ne sme biti nižja od predpisane, lahko pa je višja, zlasti v primerih starejših motornih koles. Višja kapaciteta ne bo škodovala polnilnemu sistemu, niti električnim porabnikom na motornem kolesu.
Posebno opozarjamo na morebitne zamenjave akumulatorjev v BS ali AGM izvedbi, z akumulatorji s tekočim elektrolitom. Pri nekaterih modelih motornih koles, so akumulatorji nameščeni pod različnim kotom, zato bo pri namestitvi akumulatorja s tekočim elektrolitom, prišlo do izlitja elektrolita, s tem pa škode na motornem kolesu in okvare akumulatorja.Kako polniti MF akumulatorje za motorna kolesa?

Posebno opozarjamo, da MF akumulatorje ne smemo polniti z klasičnimi polnilci,ki akumulator polnijo z konstantno napetostjo, ampak z večstopenjskimi polnilci. Primer takega polnilca, ki je istočasno tudi vzdrževalec akumulatorjev, je polnilec Optimate 4. Polnilec akumulator tudi testira in če ugotovi da je akumulator sulfatiziran, prične s postopkom razbijanjem svinčevega sulfata. Iz naših izkušenj vemo, da smo s polnilcem Optimate 4, uspeli obuditi akumulatorje, ki so zadržali le 2 V napetosti.Kako dolgo bo akumulator uporaben?

Odgovor na to vprašanje, je odvisen v veliki meri od vzdrževanja akumulatorja. Pogostost uporabe motornega kolesa, pravilno polnjenje in klimatski pogoji (vročina), so najpomembnejši dejavniki. Še vedno pa ostaja najpomembnejši vzrok okvar, sulfatizacija akumulatorja.

Stacionarni akumulatorji
Značilnosti

So narejeni z debelejšimi ploščami iz zlitine svinec/kalcij. Stacionarne baterije omogočajo ves čas oddajanje minimalnega električnega toka, v stanju polne napolnjenosti, za primer, če bo njihova uporaba potrebna. Gre za zagotovitev rezervnega napajanja (back up), v primeru izpada električne energije ali generatorja. Predvidena je tudi možnost popolnih praznitev, vendar le občasno, v primeru potrebe, ali ob preizkusih stanja kapacitete. Zaradi debelejših plošč, so tudi njihove dimenzije večje, so težje, tudi njihova pričakovana življenjska doba je večinoma bistveno daljša, kakor pri startnih akumulatorjih.
Stacionarni akumulatorji imajo navadno napetost 12 V do okoli 200 Ah kapacitete, nad to kapaciteto se proizvajajo 6 V akumulatorji oz. 2 V akumulatorji. Kapacitete 2 V akumulatorjev, segajo tudi do 3000 Ah (primer Enersys, tip OPzS baterije).
ENERSYS proizvaja stacionarne akumulatorje v vseh možnih tehnologijah, od baterij z vzdrževanjem (OPzs), do AGM in GEL (tip OPzV).
Delimo jih na akumulatorje s pričakovano življenjsko dobo 3-5 let (manjši sistemi neprekinjenega napajanja, alarmni in proti vlomni sistemi), 8-10 let (UPS in zahtevnejši alarmni sistemi), in nad 10 let (veliki UPS sistemi, telekomunikacije). Nekateri stacionarni akumulatorji, narejeni na osnovi tehnologija AGM, imajo deklarirano življenjsko dobo 20 let (ENERSYS DDm baterije).

Trakcijski akumulatorji
Značilnosti

Trakcijski akumulatorji (običajno jih imenujemo trakcijske baterije) večjih kapacitet, se uporabljajo predvsem v logistiki, za pogon električnih viličarjev, električnih vlečnih vozil, el. vlečnih lokomotiv v rudarstvu, el. dvigalnih ploščadi, v čistilnih strojih in drugih električnih napravah.

Te baterije so sestavljene iz 2V trakcijskih celic, ki so vstavljene v plastificirane kovinske zaboje in med seboj povezane z vijačnimi ali varjenimi svinčenimi povezavami. Napetost trakcijske baterije je odvisna od števila med seboj povezanih celic. Običajno so to 24V, 48V in 80V baterije. Kapacitete pa segajo od 110Ah do 1.550 Ah.

Tudi pri teh baterijah sta uporabljeni obe tehnologiji; klasična s tekočim elektrolitom npr. trakcijske baterije EXIDE Classic in GEL tehnologija, kjer je vodilni (lahko ga imenujemo kar izumitelj GEL tehnologije) nemški proizvajalec SONNENSCHEIN.

Ker so te vrste baterij namenjene vsakodnevni uporabi, se tudi vsakodnevno polnijo in praznijo. Zato je tudi njihova življenjska doba navedena s strani proizvajalca v predvidenem številu ciklov polnjenj in praznjenj, skladno z normami EN 60 254-1/EC 254-1. Seveda je doseganje predvidenega števila ciklov odvisno od rednega vzdrževanja baterij in njihovega pravilnega polnjenja.

Trakcijske baterije s tekočim elektrolitom proizvajalca EXIDE, imajo predvideno življenjsko dobo 1500 ciklov polnjenj in praznjenj. Da bi zmanjšali stroške vzdrževanja in zmanjšali riziko, da bi baterija zaradi malomarnosti ostala brez ustreznega nivoja elektrolita, so te baterije običajno opremljene s sistemom centralnega dolivanja vode, ki dolije destilirano vodo v vse celice istočasno in do istega nivoja.

V primeru da želimo stroške vzdrževanja, kot zanj potreben čas izključiti, se lahko odločimo za GEL baterije, ki ne potrebujejo nobenega vzdrževanja. Uporaba teh baterij je v določenih področjih tudi obvezna iz ekološkega vidika, ker pri njih ne more priti do izlitja elektrolita (npr. v nakaterih obratih farmacevtske industrije...)

Ker se električni viličarji in podobni stroji včasih uporabljajo tudi v okoljih, kjer je nevarnost, da zaradi iskrenja pride do eksplozije, je možno trakcijske baterije in njene konektorje ustrezno zaščititi pred nevarnosti iskrenja. To mora seveda izvesti proizvajalec, ki za tako baterijo tudi izda ustrezen certifikat skladen evropskimi normam. Vse tovrstne proti eksplozijske zaščite z ustreznimi certifikati zagotovlja za vse tipe baterij proizvajalec EXIDE.

Ekološki vidiki
Ekološki vidiki, zbiranje ter predelava starih akumulatorjev

Zaradi velike vsebnosti svinca in kisline, pri nekaterih akumulatorjih pa tudi antimona, so akumulatorji okolju neprijazni, zato je treba z njimi ustrezno ravnati, zlasti pa s starimi. K sreči, je možno kar 95 % sestavin akumulatorja ustrezno predelati, tako, da ne predstavljajo več človekovemu okolju nevarne snovi.
Slovenska zakonodaja, ki je usklajena z evropsko, zapoveduje vsem uvoznikom in proizvajalcem, da organizirajo odjemna mesta za zbiranje starih akumulatorjev. Vsak trgovec ali serviser, pri katerem boste nabavili nov akumulator, ima obvezo, da prevzame starega nazaj, ne glede na blagovno znamko. Tako ima tudi VELOG d.o.o. organizirano mrežo za zbiranje odpadnih akumulatorjev, ter v ta namen pridobljeno državno koncesijo.