Solarni akumulatorji

Solarni akumulatorji so ciklični, saj se stalno polnijo in praznijo.

Nekateri porabniki lahko priključimo neposredno na solarni sistem (Shurflo vodne črpalke). V veliki večini solarnih sistemov so akumulatorji nepogrešljivi, saj oddajajo električno energijo tudi takrat, ko jo sončni moduli ne proizvajajo ali pa ne v zadostni meri. 
 
Zato so solarni akumulatorji izredno pomemben element v samostojnih solarnih sistemih,ki niso vezani na električno omrežje. Funkcija akumulatorja je, da shranjuje zbrano solarno energijo in jo oddaja, ko jo porabniki dejansko potrebujejo. Akumulator tudi amortizira velike zagonske tokove, ki jih imajo ob zagonu nekateri uporabniki (motorji itd.) ter stabilizira napetost. Stabilna napetost je zlasti pomembna pri delovanju nekaterih porabnikov, kot so: TV, računalniki itd.

Solarni sistemi akumulator polnijo glede na razpoložljivo sončno obsevanje. Tako bi lahko prišlo do stanja, ko bi solarni sistem polnil akumulator tudi takrat, ko bi bil le-ta popolnoma električno napolnjen. To pa akumulatorju škoduje, lahko pride celo do eksplozije akumulatorja. Regulator polnjenja preprečuje polnjenje akumulatorja takrat, ko je akumulator že napolnjen.

Vendar je polnjenje akumulatorja povezano tudi s temperaturo. Ob nizkih temperaturah moramo akumulator polniti z višjim tokom, ob visokih temperaturah pa z nižjim, da dosežemo enak efekt. Govorimo o temperaturni kompenzaciji. Zares dober solarni regulator polnjenja ima to funkcijo že vgrajeno.

Tags: solarni akumulatorji, solarni regulator polnjenja.