Kaj je akumulator - opis

Akumulator je naprava, lahko bi rekli kar posoda, ki v kemični obliki shranjuje električno energijo. Električno energijo sprošča v obliki enosmernega toka. Vsi tipi svinčevih akumulatorjev so sestavljeni iz akumulatorskih celic. Akumulatorska celica je sestavljena iz določenega števila negativih in pozitivnih plošč, ki so med seboj ločene s separatorji.

Akumulatorske plošče obliva elektrolit. Elektrolit je raztopina žveplene kisline, ki je potrebna za normalen proces kemične reakcije v akumulatorju. Elektrolit ima koroziven značaj in najeda pozitivne plošče v akumulatorju.

Da zagotovijo potrebno napetost, ki jo za svoje delovanje potrebujejo električni porabniki, so celice med seboj povezane in položene v zaboj.
Polovi izvodi (terminali), ki so navadno na vrhu zaboja akumulatorja, služijo za priključitev električnih porabnikov na akumulator.