Kako deluje akumulator?

V akumulatorju se kot posledica kemičnih reakcij proizvajajo elektroni. Hitrost proizvajanja elektronov je odvisna od notranje upornosti akumulatorja. Elektroni, ki so nakopičeni na minus terminalu, stečejo na pozitivnega, ko sta oba terminala med seboj povezana preko nekega porabnika (breme). S tem se začne proces praznjenje akumulatorja. Pri električnem polnjenju in praznjenju akumulatorja nastajajo kemični procesi.
Poenostavljeno povedano, se pri praznjenju akumulatorja na obeh ploščah tvori svinčev sulfat, koncentracija raztopine žveplove kisline pa se zmanjša in se pretvori v vodo.

Zato je še posebno pri nizkih temperaturah nevarno puščati akumulator v izpraznjenem stanju, saj lahko tekočina v akumulatorju zmrzne. Pri električnem polnjenju akumulatorja se tvorita kisik in vodik, lahko nastane celo eksplozivna mešanica plina.

Pri standardnih akumulatorjih sčasoma prihaja do znižanja nivoja elektrolita, zato je treba dolivati destilirano vodo (ne elektrolit).