Testiranje kapacitete akumulatorjev

Kapaciteta akumulatorjev je najpomembnejši podatek, ki kaže kakšno sposobnost hranjenja energije ima akumulator.

Svinčeni akumulator dobi polno kapaciteto po 50-100 ciklih. Za merjenje kapacitete svinčenih akumulatorjev ni 100% zanesljive metode. Zaporedno testiranje istega akumulatorja, navadno ne pokaže povsem enakega rezultata.

Še najbolj zanesljiva metoda je obremenitveni test akumulatorja.

Pri nas merimo kapaciteto akumulatorja tako, da akumulator najprej popolnoma električno napolnimo. Akumulaator nato nekaj ur počiva. Nato ga testiramo s testerjem kapacitete, ki akumulator enakomerno prazni s 25A, dokler ne doseže 9,6V, to je stanje popolne izpraznjenosti. Temperatura okolja je od 20° do 25°. Kako dolgo bomo akumulator praznili, je odvisno zlasti od kapacitete akumulatorja in notranje upornosti.

Proizvajalec testerja priporoča kriterij, po katerem so akumulatorji do 60% kapacitete še normalno sposobno delovanja. Ta meja velja zlasti za ciklične akumulatorje, medtem ko so startni akumulatorji sposobni delovanja še pri 50% kapaciteti.

Na razpolago je tudi izpis, ki kaže dosežen rezulatat testiranja akumulatorja.

Tags: testiranje akumulatorjev, kapaciteta akumulatorja, Velog.