Cikli akumulatorjev

Akumulatorski ali baterijski cikel pomeni proces praznjenja in ponovnega električnega polnjenja akumulatorja. Proizvajalci ne priporočajo, da se akumulator 100% izprazni, saj se s tem njegova življenjska doba drastično skrajša, lahko pa pride tudi do deformacije plošč. Izjemo predstavljajo le nekateri akumulatorji, narejeni v GEL tehnologiji. 

Proizvajalci navajajo zelo različne globine praznitev in število ciklov pri teh praznitvah. Med seboj lahko primerjamo le podatke o številu ciklov, ki navajajo enako globino praznitev (DOD - depth of discharge). Globina praznitve npr. 20% pomeni, da je število ciklov opredeljeno, ko akumulator izpraznimo za 20%, torej 80% kapacitete akumulatorja pri tem še ostaja.

Na te podatke je treba biti pozoren pri ocenjevanju kvalitete, cene in življenjske dobe akumulatorjev. Vsak akumulator ima določeno, omejeno število ciklov, s tem pa tudi življenjsko dobo. Življenjska doba akumulatorja je v neposredni povezavi z globino praznitve akumulatorjev.