Akumulatorske plošče

Najbolj pomemben sestavni del akumulatorjev so plošče. Pozitivne in negativne plošče, ki sestavljajo akumulatorsko celico, imenujemo stavek. Število in velikost plošč v stavku opredeljuje tudi električne karakteristike akumulatorja.

Debelina plošč v akumulatorju vpliva na povečanje kapacitete akumulatorja. Čim debelejše plošče so v akumulatorju, večja je kapaciteta akumulatorja. Seveda pa je debelina plošč omejena z dimenzijami akumulatorja.
Število in površina plošč v akumulatorju vplivata na zagonsko moč akumulatorja. Večje kot je število plošč in površina, višja je zagonska moč. Seveda pa je tudi število plošč v akumulatorju pogojeno z dimenzijo akumulatorja.

Plošče so sestavljene iz mrežic, ki zagotavljajo povečano površino ter iz nanosa aktivne snovi-paste. Sodobni proizvajalci avtomobilskih akumulatorjev uporabljajo ekspandirane mrežice, ki zelo povečajo površino. Vsi akumulatorji za avtomobile, ki jih nudimo, imajo tehnologijo ekspandiranih mrežic. Ekspandirane mrežice pa zagotavljajo večjo zagonsko moč akumulatorjev zaradi večje površine.
Skozi pasto prodira elektrolit, ki ob reakcijah z mrežicami, sprošča energijo.

Negativna plošča je narejena iz svinca, pozitivna plošča pa iz svinčevega oksida. Zaradi mehanične trdnosti je mrežicam, ki so v osnovi narejene iz svinca, dodan še kakšen element. Včasih se je svincu dodajal antimon, sedaj pa se večinoma dodaja kalcij. Nekateri proizvajalci uporabljajo tudi druge zlitine (npr. z dodatkom srebra).