State of health (SoH)

SoH kaže stanje akumulatorja v primerjavi s stanjem, ko je akumulator nov (svež). Pri meritvi SoH se upošteva sposobnost polnjenja, notranja upornost, napetost in samo-praznjenje akumulatorja. Je torej dosti bolj kompleksen pokazatelj kakor SoC. SoH meritve morajo biti opravljene periodično, tako da pokažejo, kakšne so spremembe v akumulatorju. Kažejo dejansko stanje akumulatorja in s tem kakšen % življenjske dobe je še preostal.