Vzroki okvar in krajše življenjske dobe akumulatorjev

Proizvajalec akumulatorjev odgovarja za tovarniške napake. Te se kažejo zlasti kot kratek stik med celicami, poškodbe zaboja akumulatorjev, slabi notranji kontakti med celicami ter izliv elektrolita. Te napake se v največji meri pokažejo takoj ali pa v zelo kratkem času. Veliko napak, ki se odražajo v reklamacijah akumulatorjev, je posledica nepoznavanja ali malomarnosti pri skladiščenju in formiranju akumulatorjev.
Trgovci in serviserji morajo brezpogojno upoštevati FIFO metodo (first in, first out). Ostali vzroki okvar pri uporabnikih so: globoke praznitve, prenapolnjenost ali nezadostna napolnjenost akumulatorja, visoke temperature ter vibracije.

Ocenjuje se, da več kot 80 % vseh težav, ki jih vozniki povezujejo s slabim akumulatorjem, izvira iz polnilnega sistema v vozilih.

Zato je potrebno ob reklamaciji akumulatorja preveriti tudi polnilni sistem v vozilu, sicer se bo reklamacija ponovila.