Sulfatizacija akumulatorja

Sulfatizacija akumulatorja se lahko bistveno zmanjša z obnovo akumulatorjev. 

Sicer je sulfatizacija akumulatorjev normalen pojav in se pričenja od vsega začetka, od takrat ko je akumulator formiran.

Ko se akumulator prazni, svinec, ki je v nanosu na akumulatorskih ploščah, kemično reagira z elektrolitom in tvori svinčev sulfat v obliki kristalov, ki se odlagajo na plošče.

Medtem ko se akumulator prazni, pada tudi napetost akumulatorja, saj svinčev sulfat čedalje bolj pokriva akumulatorske plošče.

Ko akumulator doseže stanje izpraznjenosti, ga je treba električno napolniti. Med polnjenjem, se svinčev sulfat spremeni v aktivni nanos na ploščah, sulfat pa se vrne v elektrolit.

Istočasno se spreminja tudi specifična gostota elektrolita v akumulatorju. Ko se sulfat izloči iz elektrolita, se specifična gostota elektrolita zmanjša, ob polnjenju, pa se sulfat vrača v elektrolit, zato se specifična gostota poveča.

Takšno je normalno delovanje kemičnih procesov akumulatorju.

Če je sulfatizacija akumulatorje prekomerna, je poledica tega zmanjšana kapaciteta akumulatorja in zmanjšana notranja prevodnost. Posledica manjše notranje prevodnosti je, da se akumulator počasneje in težje polni.

Do pospešene sulfatizacije prihaja iz naslednjih vzrokov:

Če se akumulator, potem ko je izpraznjen, takoj ne napolni, kristali svinčevega sulfata otrdijo in na ploščah se napravi trda obloga. Pri višjih temperaturah je ta proces še hitrejši. Notranja upornost akumulatorja se poveča, zato se težje električno polni. Akumulator kaže lažno napetost, ki je višja od dejanske, zato je polnilec ne napolni do konca, kar še poveča sulfatizacijo.

-  Podoben proces se dogaja tudi takrat, ko se akumulator nikoli povsem ne napolni. Del aktivnega nanosa kristalizira in ostane kot obloga na ploščah.

Prenizek nivo elektrolita. Del akumulatorskih plošč ni povsem pokrit z elektrolitom, zato začnejo sulfatizirat

-  Nepravilno električno polnjenje akumulatorja z uporabo neustreznega polnilca, ali polnilca, ki nima ustreznih nastavitev polnilnega toka in ali napetosti.

Našteti vzroki sulfatizacije svinčenih akumulatorjev veljajo za vse svinčene akumulatorje, ne glede na tehnologijo izdelave in uporabo.

Najpogostejši vzrok sulfatizacije akumulatorjev v navtiki in v avtodomih je, da se akumulator, takrat ko ni sezona, ne shrani v polnem stanju, ter nato do ponovne uporabe,ne polni.

Akumulatorji za motorje, traktorje in stroje, ki delujejo sezonsko, pesti enak problem.

Če je le mogoče, priporočamo namestitev vzdrževalca akumulatorja, ki avtomatsko polni akumulator, ko se le-ta, samo prazni.

Pogosten vzrok pospešene sulfatizacije avtomobilskih akumulatorjev je, da so premalo napolnjeni. Osnovni vzroki so:

-          Napetost in/ali tok alternatorja je prenizek

-          Avto vozi na kratke razdalje, zato se akumulator ne more napolniti

-          Veliko električnih porabnikov

Kako lahko te vzroke odpravimo:

-          Namestiti močnejši alternator 

-          Akumulator napolniti z zunanjim polnilcem

Čeprav je sulfatizacija akumulatorjev najbolj pogost vzrok kratke življenjske dobe akumulatorjev, se da sedaj z našo napravo, ki akumulatorje regenerira, posledice sulfatizacije bistveno zmanjšati.

Seveda pa mora uporabnik nato odpraviti vzrok pospešene sulfatizacije, sicer bo strošek regeneracije akumulatorja, odvečen.

Tags: sulfatizacija akumulatorja, obnova akumulatorjev, regeneracija akumulatorjev.