Ravne in tubularne plošče v akumulatorjih ter spiralna tehnologija

Velika večina akumulatorjev ima vgrajene ravne akumulatorske plošče (flat plates). Pri trakcijskih akumulatorjih se uporabljajo pri pozitivnih ploščah večinoma tubularne plošče (tubular plates). Ta tehnologija, ki je sicer dražja, zagotavlja daljšo konstantno oskrbo z energijo.

Za povečanje zagonskega toka uporabljajo nekateri proizvajalci spiralno (orbitalno) tehnologijo plošč. Plošče niso ravne, ampak krožno zavite, s čimer se zelo poveča površina plošč in s tem zagonski tok. Akumulatorji tega tipa so dimenzijsko majhni v primerjavi z zagonsko močjo, ki jo nudijo.