Dimenzije akumulatorjev

Dimenzija akumulatorja je pomemben podatek, ki ga je potrebno upoštevati zaradi vse manjšega prostora, ki je namenjen akumulatorjem. Prostornina akumulatorja je kakor posoda, ki lahko sprejme le določeno količino vode. Pri enaki tehnologiji akumulatorjev je dimenzija tista, ki omejuje kapaciteto in zagonsko moč. Zato bodite pozorni, če vam posamezen proizvajalec nudi pri isti tehnologiji in dimenziji akumulatorjev za kar npr. 20% višjo kapaciteto.

Podatki o dimenziji akumulatorja so vedno razvrščeni po naslednjem zaporedju: dolžina – širina – višina.

Podatki o dolžini in širini akumulatorjev zajemajo tudi robove, če le-ti obstajajo.
Podatek o višini akumulatorja pa lahko zajema le višino akumulatorja ali pa tudi višino akumulatorjev, skupno s terminali za priključitev na uporabnike (overall height).