Testiranje akumulatorjev - klasične metode

Merjenje napetosti – se meri z voltmetrom. Meritve lahko pokažejo le, kako je napolnjen akumulator, ne morejo pa pokazati kapacitete in stanja akumulatorja ter pričakovane življenjske dobe.

Merjenje specifične gostote elektrolita – kaže stopnjo napolnjenosti akumulatorja ter ev. potrebo po dolivanju vode. Vseh ostalih indikacij ta test ne daje. Poseben problem pri testiranju specifične gostote elektrolita je, da je dandanes večina akumulatorjev zaprtih, brez možnosti merjenja elektrolita.

Obremenitveni test – pri tem testu uporabljamo voltmeter in breme (električen porabnik). Tipičen porabnik za testiranje starter akumulatorjev ima 60 do 100A. Če napetost akumulatorja po priključitvi bremena strmo pade v 30 sekundah, pomeni, da je akumulator pokvarjen. Test je primeren za merjenje kapacitete akumulatorja ter preostalo življenjsko dobo. Slabosti testa so: akumulator mora biti napolnjen pred testom, normalna temperatura, breme in dolžina testa, morata odgovarjati kapaciteti akumulatorja. Test pomeni stres za akumulator.

Test prevodnosti – prevodnost se meri na osnovi šibkega impulza toka. Prevodnost kaže na trenutno stanje akumulatorja ter se vzporeja z vrednostmi novega akumulatorja po podatkih proizvajalca. Test kaže trenutno stanje in koliko % sposobnosti je izgubil akumulator.