Ekološki vidiki

Zaradi velike vsebnosti svinca in kisline, pri nekaterih akumulatorjih pa tudi antimona, so akumulatorji okolju neprijazni, zato je treba z njimi ustrezno ravnati, zlasti pa s starimi. K sreči, je možno kar 95 % sestavin akumulatorja ustrezno predelati, tako, da ne predstavljajo več človekovemu okolju nevarne snovi.
Slovenska zakonodaja, ki je usklajena z evropsko, zapoveduje vsem uvoznikom in proizvajalcem, da organizirajo odjemna mesta za zbiranje starih akumulatorjev. Vsak trgovec ali serviser, pri katerem boste nabavili nov akumulator, ima obvezo, da prevzame starega nazaj, ne glede na blagovno znamko. Tako ima tudi VELOG d.o.o. organizirano mrežo za zbiranje odpadnih akumulatorjev, ter v ta namen pridobljeno državno koncesijo.