Življenjska doba - število ciklov


Za vsako trakcijsko baterijo je pomembno število ciklov polnjenj in praznjenj, ki jih baterije prenese v svojem življenjskem obdobju.
Na ta podatek o ciklični bateriji LiFePO4  vplivajo trije pomembni parametri:
1.    Globino praznjenja baterije(DOD)
2.    Praznilni tok s katerim se baterija prazni (C-rate)
3.    Temperatura pri kateri baterija deluje
Testi baterij kažejo da globina praznjenja  baterije LiFePO4 nima odločilnega vpliva na število ciklov, ali bolje rečeno Ah, ki jih bo baterija dala v svoji življenjski dobi. Zgolj v ilustracijo navajam rezultate enega od testov. Baterija LiFePO4 kapacitete 100Ah
Pri 10% DOD je prestala 14.000 ciklov, = 10Ah*14.000= 140.000Ah
Pri 50% DOD je prestala 2.800 ciklov= 50Ah*2.500=140.000Ah
Pri 90% DOD je prestala 1.500 ciklov= 90Ah*1.500=135.000Ah
Ad2.)
LiFePO4 baterije prenesejo v primerjavi s svinčenimi baterijami bistveno višje praznilne tokove, do 3C (100Ah baterija – 300A) konstantno in vse do 20C kratkotrajno (10 sekund)
A višji kot so povprečni praznilni tokovi, manjše je število predvidenih ciklov polnjenj in praznjenj. Podatki o ciklih običajno upoštevajo praznjenje s tokovi iz predhodnega odstavka. Večji kot je konstantni praznilni tok, manjše je število ciklov, ki jih bo baterija LiFePO4 prestala v svoji življenjski dobi.
Ad3.)
Temperatura ima pomemben vpliv na baterijo. Od temperature v katerem baterija deluje je odvisna tudi izguba kapacitete in moči baterije po določenem številu ciklov.
Po enem od testov je padec kapaciteta po 600 ciklih 14,3% pri 45stC, in 25,8% pri temperaturi -10stC.
30 sekundna moč  baterije /PPC discharge (W)/  po 600 ciklih ostaja enaka pri 45stC, pri 25stC  pade za 10%, medtem ko pri 0stC pade za 60%.
Pri nižjih temperah narašča  izguba kapacitete in moči baterij LiFePO4, ter s tem njena življenjska doba.