Okvare sistema polnjenja v avtomobilu - najpogostejši vzrok okvar akumulatorja

Zaradi okvar polnilnega sistema v vozilu prihaja do prevelike ali premajhne napolnjenosti akumulatorja.
Oboje povzroča prehitro »smrt« akumulatorja. Predlog: pogostejši obiski na servisu, kjer bodo preverili tudi stanje sistema polnjenja.

Mi pa vam predlagamo namestitev naprave Battery bug na akumulator, kar je prav gotovo bolj ekonomična rešitev in manj zamudna rešitev. Naprava vas bo pravočasno opozorila na potreben pregled pri serviserju, takrat ko bo to potrebno.