Izbira akumulatorja za avto

Izbira akumulatorja za avto je pogojena z modelom avtomobila, opremljenostjo avtomobila z električnimi porabniki ter navadami in potrebami voznika.

1. Zagonski tok: Najpomembnejša funkcija akumulatorja v avtu je startna funkcija. Akumulator mora v kratkem času oddati dovolj energije, da vžge motor. Na nalepki akumulatorjev je naveden zagonski tok merjen v A (CCA). CCA je zagonski tok, ki se meri pri – 17 stopinjah C, nekateri proizvajalci navajajo CA, kar pa je zagonski tok, merjen pri 0 stopinjah in je zato neprimerljiv z CCA. Podatek merjen v CA je seveda bistveno višji kot podatek v CCA. Ko primerjate zagonske moči akumulatorjev, pazite, da boste primerjali zagonske moči, merjene po enaki normi (EN, DIN…).
Zagonski tok akumulatorja mora biti vsaj takšen ali višji, kot je bil pri originalnem akumulatorju. Izbira akumulatorja z višjim zagonskim tokom ne bo napaka. Akumulator z visokim zagonskim tokom bo potreben zlasti pri avtomobilih na diesel gorivo, avtomobilih, ki niso garažirani, avtomobilih v hladnejših predelih.

2. Kapaciteta akumulatorja se meri v Ah. Kapaciteta akumulatorja mora biti vsaj takšna ali višja, kot je pri originalnem akumulatorju. Novejši modeli avtomobilov imajo vrsto električnih porabnikov, kar zahteva zadosti zmogljiv akumulator. Nadomestitev z akumulatorjem, ki ima večjo kapaciteto, ne more škoditi, pretiravanje pa zaradi navadno zelo omejenega prostora tako ni mogoče.

3. Pri nakupu novega akumulatorja moramo paziti na dimenzije in položaj polov, sicer ga ne bo mogoče namestiti.

4. Tehnologija v kateri je akumulator narejen: Večina akumulatorjev namenjenih avtomobilom, je narejenih v tehnologiji Ca/Ca. Zaradi majhne porabe vode akumulatorjev tega tipa ni potrebno vzdrževati (ni potrebno dolivati destilirane vode).
Določeni tipi akumulatorjev so narejeni še v tehnologiji Pb/Sb, zato je poraba vode takšna, da je potrebno nivo elektrolita občasno kontrolirati in v primeru potrebe dolivati destilirano vodo. V vozilih, kjer je akumulator nameščen v kabini, je akumulator narejen v tehnologijah, kjer je izpust plinov minimalen. Nivoja destilirane vode ni treba kontrolirati in jo dolivati. Takšni tipi akumulatorjev so npr. Fulmen Formula Xtreme in Exide AGM 90.

5. Kupite akumulator, ki je »svež«, kar pomeni, da je narejen pred manj kot tremi meseci ali pa je po tem času ustrezno vzdrževan. Akumulator, ki leži dlje časa na zalogi, trgovec ali serviser pa zanj ne poskrbi z električnem dopolnjevanjem, se samo-prazni. Posledica tega pa je postopna sulfatizacija in s tem skrajševanje življenjske dobe. Če kupite in takšen napol prazen akumulator takoj vgradite v avto, se akumulator ne bo do konca napolnil, zato bo njegova življenjska doba kratka.
Pri nas je velika večina akumulatorjev »svežih«, vsak akumulator pa pred prodajo še testiramo in z znakom QC označimo, da je ustrezno električno napolnjen.

6. Če boste morali zamenjati akumulator prej kot v treh letih, vam priporočamo, da ob zamenjavi akumulatorja pri serviserju preverite sistem električnega polnjenja v avtomobilu. Če je napaka v polnilnem sistemu, bo le-ta v kratkem času uničil tudi nov akumulator, kar se pogosto dogaja.

7. Upoštevajte zakonodajo in varstvo okolja ter stari akumulator oddajte trgovcu ali serviserju, kjer boste nabavili nov akumulator. Trgovci in serviserji, ki se ukvarjajo s prodajo akumulatorjev, morajo star akumulator prevzeti ne glede na blagovno znamko. Akumulatorji se nato reciklirajo.