Kako deluje polnilec za svinčeni akumulator

Enostavni in poceni polnilci, polnijo svinčene akumulatorje stalno z enako napetostjo in tokom.

Tudi ko je akumulator že povsem električno napolnjen, ga takšen polnilec še naprej polnil z nespremenjenim tokom in napetostjo. Zato lahko akumulator prenapolni in ga uniči.

Kvalitetni polnilci polnijo akumulatorje tristopenjsko. Skoraj vsi proizvajalci polnilcev svinčenih akumulatorjev zagovarjajo metodo tristopenjskega polnjenja kot najbolj učinkovito in zanesljivo. Tristopenjsko polnjenje imenujemo tudi CC(constant current)/CV(constant voltage) metodo.

Prva stopnja polnjenja je glavno polnjenje (boost ali bulk). Na tej stopnji polnjenja, bo polnilec napolnil v relativno kratkem času akumulator 70% - 80%. Polnilec bo polnil akumulator s konstantnim tokom, napetost pa se bo povečevala. Ta prva stopnja, se imenuje tudi polnjenje s konstantnim tokom,

Upornost akumulatorja se z polnjenjem zvišuje, zato je potrebna višja napetost, da vzdržujemo konstantni tok. Ohmov zakon: V (napetost) =I (tok) x R(upornost). Napetost se zvišuje, dokler ne doseže določenega nivoja, ki ga je predvidel proizvajalec polnilca.

Ko napetost polnjenja doseže vnaprej določeno vrednost, se prične druga stopnja, t.j. stopnja absorpcijskega polnjenja

Napetost polnjenja pri absorpcijskem polnjenju ostaja enaka, tok polnjenja pa se zmanjšuje. Absorpcijsko polnjenje imenujemo tudi polnjenje s konstantno napetostjo.

Ker se upornost akumulatorja s polnjenjem zvišuje, napetost pa ostaja enaka, se mora zniževati tok polnjenja (Ohmov zakon). Proces se nadaljuje, dokler tok ne doseže določene najnižje točke, ki pomeni, da je akumulator napolnjen 98%. Na tej točki, bo polnilec pričel s tretjo stopnjo, tako imenovanim vzdrževalnim polnjenjem.

Med vzdrževalnim polnjenjem (float charge), se napetost in tok še znižata. Vzdrževalno polnjenje ima dva namena: akumulator se mora do konca napolni (do 100%), ter vzdržuje stanje napolnjenosti akumulatorja na 100%.

Akumulatorji se samo praznijo, zato mora polnilec med vzdrževalno stopnjo zagotoviti primerno napetost in tok polnjenja, da nadomesti izgube. Tok polnjenja ne sme povzročiti , da bi elektrolit v akumulatorju zavrel.

Pri polnilcih, ki imajo nastavljeno le eno vrednost za vzdrževalno polnjenje, je ta navadno okoli 13,8V. Pri polnilcih, ki pa upoštevajo različno tehnologijo akumulatorjev, je napetost polnjenja med 13,3V do 13,8V.

Osnovno razlago in grafe, smo si sposodili s spletne strani http://all-about-lead-acid-batteries.capnfatz.com, ki smo jim dodali še nekaj številk in razlag za lažje razumevanje.

Tags: polnjenje akumulatorjev, tristopenjsko polnjenje, CC/CV, bulk charge, boost charge, absorption charge, float charge.