Polnjenje gel akumulatorjev

 

 

Gel akumulatorji imajo celo vrsto prednosti v primerjavi z ostalimi tehnologijami, vendar je treba strogo spoštovati režim polnjenja. Proizvajalec gel akumulatorja v navodilih predpisuje, kakšen mora biti režim polnjenja akumulatorjev.

Polnilni tok mora biti nižji, kot je tok, s katerim polnimo akumulatorje s tekočim elektrolitom ali AGM akumulatorje. Polnilni tok je odvisen tudi od temperature akumulatorja. Najbolj primerno je polnjenje gel akumulatorjev s polnilcem, ki ima temperaturni senzor ali temperaturno kompenzacijo.

Če gel akumulator polnimo s konstantnim tokom, ta ne sme presegati 18 % njegove nazivne kapacitete (C5) – priporočljivo 12 %. Če polnimo npr. 100Ah gel akumulator, je lahko maksimalni konstantni polnilni tok največ 18A (priporočljivo 12A). Po zaključku glavnega polnjenja se prične polnjenje s konstantno napetostjo, ki za GEL akumulatorje naj ne bi presegala 2,35V/celico oziroma 14,1V za 12V GEL baterijo.

Gel akumulator lahko doseže najvišjo končno napetost 14,1V.

Pri polnjenju gel baterij, ki so med seboj vezane v 24V napetost, se navedene vrednosti podvojijo.  

Če je le mogoče, uporabite pri polnjenju gel akumulatorjev tristopenjsko polnjenje.

Navedene so le orientacijske vrednosti polnjenja gel akumulatorjev, sicer je potrebno natančno upoštevati polnilne vrednosti, ki jih predpisuje proizvajalec akumulatorjev.

Dobri polnilci akumulatorjev imajo možnost preklopa polnjenja, posebno za gel akumulatorje.

V naši ponudbi so najbolj ustrezni polnilci za polnjenje gel akumulatorjev polnilci Sterling, ki imajo do 3 samostojne izhode.

Če pri polnjenju ne boste upoštevali navodil proizvajalca gel baterij, se bo življenjska doba akumulatorja močno skrajšala.