VRLA (valve regulated lead acid) akumulatorji, hermetični akumulatorji

Pri VRLA akumulatorjih vzdrževanje ni potrebno. VRLA akumulatorji imajo posebno prirejen ventil, ki omogoča rekombinacijo plinov. Izhodni ventil se varnostno odpre le v primeru, ko se akumulator prekomerno električno polni, sicer bi prišlo do eksplozije.
Akumulator je pod pritiskom, kisik in vodik, ki sproščata, se v ventilu spajata v vodo, ki se vrača v akumulator. Zato je poraba voda v VRLA akumulatorjih izredno majhna.

V to skupino spadajo akumulatorji AGM in GEL, prav tako pa tudi akumulatorji s tekočim elektrolitom, ki imajo vgrajen poseben izhodni ventil. Primer VRLA AGM akumulatorjev so npr. akumulatorji Varta AGM akumulatorji ali Optima akumulatorji.

VRLA akumulatorje v vsakdanjem pogovornem jeziku pogosto imenujemo tudi »hermetične«, ali »suhe« akumulatorje ali v angleščini »SLA battery«. Izrazi niso točni, saj VRLA akumulatorji niso popolnoma zaprti iz omenjenih varnostnih razlogov, prav tako tudi niso suhi, saj je v njih elektrolit v tekočem, AGM ali GEL stanju.