Prednosti in slabosti VRLA akumulatorjev

  • Stopnja samo-praznjenja je nižja kot pri akumulatorjih s tekočim elektrolitom. To je še posebno pomembno za akumulatorje v navtiki in caravaningu. 
  • VRLA akumulatorje lahko namestimo v vseh položajih razen v položaju, ko bi bili ventili obrnjeni navzdol
  • V zaprtih prostorih se akumulatorjev z vzdrževanjem zaradi izpusta plinov ne sme nameščati, dopustna pa je namestitev VRLA akumulatorjev. 
  • VRLA akumulatorje lahko z ustreznim varnostnim certifikatom prevažamo tudi v zračnem prometu, akumulatorje z vzdrževanjem pa zaradi varnostnih razlogov ne moremo. 
  • Ker je pri VRLA akumulatorjih izpust plinov minimalen, je tudi zelo zmanjšana nevarnost eksplozij.
  • Pri polnjenju akumulatorjev z tekočim elektrolitom se okoli 15 do 20% energije pretvarja v toploto. Pri polnjenju AGM in GEL akumulatorjev se pretvarja le 4 do 10% energije v toploto. To dejstvo je posebno pomembno pri solarnih sistemih, kjer lahko uporaba AGM ali GEL akumulatorjev pomembno prispeva k boljšem izkoristku. 
  • Pri VRLA akumulatorjih ni potrebno in tudi ni mogoče kontrolirati nivoja elektrolita - To pa je hkrati tudi slabost VRLA akumulatorjev, saj lahko pride zaradi neustreznega polnjenja do stanja, ko je elektrolita premalo, akumulator postane suh, destilirane vode pa ne moremo doliti.