Kalkulacija kapacitete akumulatorjev na plovilu

Kakšno kapaciteto akumulatorjev na plovilu rabimo je odvisno od vrste faktorjev:kako pogosto plovilo rabimo,koliko časa ga rabimo,kakšen je vmesni čas med dvema polnitvama akumulatorjev, itd. 

Najprej je treba identificirati vse električne porabnike na plovilu. Ugotoviti moramo njihovo moč(W) in predvideti koliko ur med dvema polnjenjema akumulatorjev so v uporabi. Zmnožek moč(W) x število ur bo dal poprečno porabo(Wh).

Kapaciteta servisnega akumulatorja in dovoljena stopnja praznjenja (DoD) dajeta podatek o potencialni porabi elektrike(Wh),ki jo nudi ta akumulator.

Zato lahko nudi akumulator, ki ima relativno majhno kapaciteto velik Wh, če je dovoljena globoka stopnja praznitve. Primer takšnih akumulatorjev so npr. baterije OPTIMA.

Predvidena poraba elektrike med dvema polnjenjema mora biti manjša od potencialnega izvora energije, ki jo nudijo servisni akumulatorji. Poleg izgub je treba predvideti še temperaturno kompenzacijo. Če so na plovilu nameščeni porabniki na 230V, je treba predvideti še izgube na razsmerniku.

Zato izberite servisne akumulatorje, ki bodo imeli za okoli 20% višje Wh, kot je seštevek električne porabe med dvema polnjenjema.