Trakcijske baterije v eksplozijski zaščiti - Ex baterije

Ker se električni viličarji in podobni stroji včasih uporabljajo tudi v okoljih, kjer je nevarnost, da zaradi iskrenja pride do eksplozije, je možno trakcijske baterije zaščititi pred nevarnosti iskrenja in konektorje zamenjati z ustreznimi eksplozijsko varnimi. Ker so stopnje zaščite za različna nevarna območja različne, jih je potrebno natančno definirati (za kakšno nevarnost gre –plin, prah; za katero cono velja zaščita. 0,1,2; za kateri temperaturni razred….) Te podatke mora naročnik natančno opredeliti, da bo lahko na osnovi njih proizvajalec pripravil baterijo v ustrezni zaščiti, jo opremil z ustreznim konektorjem, ter izdal ustrezni certifikat, ki bo odgovarjal evropski direktivi EG95/9 ATEX95. Vse to  lahko za vse tipe trakcijskih baterije zagotovi proizvajalec EXIDE.