Vpliv temperature na akumulatorje

Temperatura akumulatorja bistveno vpliva na kapaciteto akumulatorja, čas polnjenja akumulatorja in življenjsko dobo akumulatorja.

Proizvajalci svinčenih akumulatorjev nudijo tehnične podatke o akumulatorjih, ki so merjeni v laboratorijih pri temperaturi +25°C.

Kapaciteta akumulatorja je odvisna tudi od temperature okolja. Kapaciteta akumulatorja se poveča ob višjih temperaturah, zmanjšuje pa se s padcem temperature. Če je temperatura okolja okoli 0°C, se kapaciteta akumulatorja zniža za 20 %, pri – 30°C že za 50 %.

Nasprotno pa bo kapaciteta akumulatorja pri +50°C povečana za 20%.

Električno polnjenje akumulatorja je prav tako odvisno od temperature. Čas polnjenja akumulatorja se povečuje pri nizkih temperaturah in zmanjšuje pri nizkih temperaturah. Zato imajo dobri polnilci akumulatorjev funkcijo temperaturne kompenzacije, ki prilagaja polnjenje glede na temperaturo akumulatorja. To je še posebno pomembno v navtiki in caravaningu.

Življenjska doba akumulatorja se povečuje z nizkimi temperaturami. Pri temperaturi -10°C se življenjska doba akumulatorja poveča za 100%.

Pri temperaturi akumulatorja +50°C se življenjska doba akumulatorja zmanjša za kar 40%.

Pri povišanih temperaturah se poveča izhlapevanje elektrolita, prav tako se poveča korozija akumulatorskih plošč. Problem prekomernega izhlapevanja elektrolita je še posebno pereč v navtiki. Pri AGM in GEL akumulatorjih manjkajočega elektrolita ni več mogoče nadomestiti, saj je sistem zaprt in elektrolita ni mogoče dolivati.

Navedene obrazložitve so splošne in veljajo za vse svinčene akumulatorje, čeprav so razlike v tehnologijah akumulatorjev. GEL akumulatorji sicer bolje prenašajo zvišane temperature.