Nadzor celic LiFePO4 - BMS

V primeru, da se baterija napolni nad ali izprazni pod predpisano napetost, se lahko poškoduje in uniči. Da bi preprečili tovrstne okvare, morajo biti celice nadzorovane in se mora preizpraznjenost in prenapolnjenost preprečiti.

Temu je namenjen BMS (battery management syste), ki ga skupaj s celicami nudijo tudi posamezni proizvajalci LIFePO4 baterij. V primeru, da je okvara celic-baterij posledica okvare BMS, proizvajalec ne priznava garancije, ter mora stroške nositi proizvajalec BMS. Priporočamo, da se BMS sistem nabavi skupaj z baterijami