Obnova svinčenih akumulatorjev

(avgust 2016)

Najbolj zgovoren dokaz učinkovitosti obnove akumulatorjev po metodi HFP, je konkretna obnova akumulatorjev.

Zato smo se odločili za obnovo dveh cikličnih AGM DC akumulatorjev Vision 100Ah, ki ju uporabljamo v solarnem sistemu v naši trgovini. Solarni sistem smo postavili pred natančno dvema letoma, akumulatorja sicer ne kažeta nobenih znamenj slabšega delovanja.

Najprej smo oba akumulatorja testirali z HFP testerjem. Rezultat testiranja je pokazal, da sta oba akumulatorja primerna za obnovo.

Nato smo oba akumulatorja testirali še s testerjem kapacitete. Prvi akumulator je imel le še 67% nazivne kapacitete, drugi akumulator pa 80%. Proizvajalec testerja kapacitete priporoča, da je akumulator, ki zadrži več kot 60% kapacitete, še primeren za uporabo.

Test kapacitete akumulatorjev Vision, je poleg tega še potrdil kvaliteto teh akumulatorjev. Naš solarni sistem deluje celo leto, akumulatorja sta vsak dan izpraznjena do polovice. Torej sta opravila več kot 700 ciklov pri DoD 50%, kar je že sedaj več kot zagotavlja proizvajalec.

Nato smo oba akumulatorja regenerirali. Po končani obnovi, pa smo oba akumulatorja ponovno testirali s testerjem kapacitete.

Rezultat obnove akumulatorjev, ki ga je pokazal tester kapacitete, je bil več kot zadovoljiv, saj sta oba akumulatorja dosegla po regeneraciji znatno višjo kapaciteto, v primerjavi s testi pred obnovo.

Natančne podatke vseh štirih testov kapacitete si lahko ogledate s klikom na grafikone, ki so v prilogi.

Regeneracija akumulatorjev preden le-ti kažejo očitne znake močnega padca kapacitete, je torej upravičena. To govori v prid naši ponudbi preventivne obnove akumulatorjev. Predlagamo, da se prične z preventivno obnovo akumulatorjev že v drugem letu, za vse tiste akumulatorje, ki delujejo vsak dan. Za akumulatorje, ki delujejo le občasno (npr. solarni sistemi v vikendih), pa predlagamo preventivno obnovo v tretjem letu.

Stanje obeh akumulatorjev bomo še spremljali in s podatki dopolnjevali to poročilo.

Poglejmo si še finančno upravičenost obnove akumulatorjev. Kupec, ki bi se odločil za regeneracijo teh dveh akumulatorjev, bi plačal za obnovo 38,99€ za kos. V času obnove, je stal nov akumulator Vision 100Ah 169€, pa še to je zelo ugodna diskontirana cena. Kupec bi torej za obnovo plačal le 23% cene novega akumulatorja, kar bi se mu prav gotovo bogato povrnilo.

Seveda pa moramo razmišljati in kaj tudi sami prispevati k varstvu okolja.

Tags: obnova akumulatorjev, regeneracija, test kapacitete akumulatorja, Velog.

Kapaciteta 1. akumulatorja pred regeneracijo

Kapaciteta 1. akumulatorja pred regeneracijo

 

Kapaciteta 1. akumulatorja po regeneraciji

Kapaciteta 1. akumulatorja po regeneraciji

 

Kapaciteta 2. akumulatorja pred regeneracijo

Kapaciteta 2. akumulatorja pred regeneracijo

 

Kapaciteta 2. akumulatorja po regeneraciji

Kapaciteta 2. akumulatorja po regeneraciji