6V ali 12V ciklični akumulatorji?

 

6V akumulatorji, sodijo med najboljše ciklične akumulatorje.

Zakaj naj bi bili 6V ciklični akumulatorji boljši od 12V? Odgovor na to vprašanje, je dokaj preprost. Proizvajalci uporabljajo 12V dimenzijsko  standardizirane zaboje za akumulatorje. Temeljna značilnost cikličnih akumulatorjev je, da imajo odebeljene akumulatorske plošče. Zato je logično, da so akumulatorske plošče v 12V akumulatorjih, lahko odebeljene le do določene mere.

V nasprotju s tem, je v 6V akumulatorskih zabojih precej več prostora, zato lahko proizvajalci uporabijo debelejše plošče, s tem  pa je tudi zagotovljena  boljša kvaliteta cikličnih 6V akumulatorjev.

Proizvajalci plovil, dvižnih ploščadi, golf vozičkov, ponudniki solarne opreme, se tega dejstva dobro zavedajo. Največji problem je, kako zagotoviti dovolj prostora za namestitev 6V cikličnih baterij.

Z izjemo nekaterih profesionalnih kupcev, ki dobro poznajo akumulatorje, se slovenski kupci otepajo 6V akumulatorjev. Vzrok leži v premajhnem poznavanju akumulatorjev ter v pomisleku, češ več kot je akumulatorjev, večja je verjetnost, da se eden pokvari. Vendar, če boste nabavili kvalitetne 6V akumulatorje in jih boste tudi ustrezno uporabljali in vzdrževali, je ta bojazen odveč.

Nekateri kupci so negotovi in ne vedo kako povezati 6V ciklične akumulatorje v baterijske sklope z višjo napatostjo in/ali kapaciteto. V nadaljevanju, prikazujemo nekaj primerov vezav 6V akumulatorje v akumulatorske sklope.

Vedno pa moramo upoštevati nekaj osnovnjih temeljnih načel:

- uporabiti moramo akumulatorske kable ustreznih presekov, da ne bo prišlo do nepotrebnih izgub, ali celo požara

- akumulatorski terminali morajo biti vedno skrbno očiščeni, da bo zagotovljena ustrezna prevodnost

- plus in minus izvoda, morata izhajati iz akumulatorjev, ki sta na obeh koncih akumulatorskega sklopa

- vedno dodajte varovalko (instalacijski odklopnik), ki naj bo nameščena na plus kablu čim bližje akumulatorskemu sklopu. Varovalka bo ščitila kable pred povratnim tokom.

12V 100Ah akumulatorski sklop - dva akumulatorja 6V 100Ah

Povezati želimo dva 6V akumulatorja, vsak s kapaciteto 100Ah. Povezati jih moramo zaporedno, da dobimo akumulatorski sklop 12V 100Ah.

24V 200Ah  akumulatorski sklop - osem akumulatorjev 6V 100Ah

Najprej je treba napraviti dva sklopa, kjer sta po dva akumulatorja med seboj povezana v 12V. Torej gre za zaporedno vezavo, 2 x 12V 100Ah. Nato pa ta dva sklopa povežemo vzporedno, da dobimo 24V 100Ah sklop.

48V 200Ah akumulatorski sklop - šestnajst akumulatorjev 6V 100Ah